Team BBeterzorg gaat verder onder de naam Wondzorg Zuid-Limburg

De regie en uitvoering van complexe wondzorg in Zuid-Limburg ligt met ingang van dit jaar in handen van Zuyderland Thuiszorg, Meander Thuiszorg en Envida. 

Het voormalige BBeterzorg expertise-team wondzorg is onderdeel geworden van Zuyderland Thuiszorg waardoor cliënten en verwijzers de vertrouwde gezichten blijven zien. Door een mooi samenwerkingsverband met Meander Thuiszorg en Envida wordt het team dit jaar uitgebreid met professionals uit deze organisaties en “white label” ingezet ten behoeve van alle cliënten in de gehele regio Zuid-Limburg. 

Regionale samenwerking

De regionale samenwerking met de diverse ketenpartners in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht/Heuvelland wordt gewoon voortgezet.

De drie thuiszorgorganisaties bundelen de krachten en expertise om kwalitatief goede en betaalbare wondzorg te borgen voor de regio. Reguliere zorg door de wijkteams daar waar het kan en gespecialiseerde expertise van het regionale Team Wondzorg Zuid-Limburg als de complexiteit erom vraagt. Zo behouden we de expertise en zijn we voorbereid op de toekomst. 

Vraag naar wondzorg?

Dat kan zoals vanouds via uw vertrouwde wijkverpleegkundige van Zuyderland Thuiszorg, Meander Thuiszorg of Envida. Zij schakelt indien nodig het Team Wondzorg Zuid-Limburg in.

U kunt de wondexperts ook – zoals u dat gewend was – rechtstreeks bereiken via de reeds bij u bekende gegevens. De contactgegevens zijn niet gewijzigd.

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep