Parkinson Punt Zuyd opent speciale poli buiten het ziekenhuis

In Kerkrade zijn afgelopen maandag bij MeanderGroep Zuid-Limburg (locatie Lückerheide), de eerste Zuyderland-patiënten met ziekte van Parkinson ontvangen, op een speciaal daarvoor geopende poli. Buiten het ziekenhuis, maar ‘gewoon’ bij hun vertrouwde neuroloog. Met de opening van deze polikliniek heeft het reeds langer bestaande samenwerkingsverband en kennisnetwerk ‘Parkinson Punt Zuyd’, nu voor het eerst ook een fysieke plek gekregen. De plannen voor de toekomst gaan echter nog verder dan dat.

Parkinson Punt Zuyd (PPZ) dient als kennis- en expertisenetwerk voor de Parkinsonzorg in heel Limburg, waarbij nu vooral ingezet wordt op de regio’s Parkstad en Westelijke Mijnstreek. Het betreft een samenwerking tussen Zuyderland en Meander. Door deze samenwerking is alle kennis en ervaring gebundeld, zodat er steeds passende zorg op de juiste plek is voor de complexe ziekte van Parkinson.

Opening
De polikliniek werd maandagmorgen met een feestelijk tintje geopend. De eerste patiënten werden ontvangen door hun neuroloog dr. Tissingh, die samen met collega-neuroloog drs. Thissen uit Zuyderland nu afwisselend iedere maandag spreekuur houdt op de nieuwe poli. Per week kunnen zo’n vijftien patiënten worden gezien. Enkel patiënten die reeds de diagnose Parkinson hebben gekregen in het ziekenhuis, kunnen doorverwezen worden naar de poli. Patiënten zijn in dat geval via hun afsprakenbrief en patiëntenportaal MijnZuyderland, op de hoogte gebracht.

Samenwerking
Meander startte reeds zo’n tien jaar geleden met wonen, begeleiding en zorg op een gespecialiseerde afdeling voor mensen met de ziekte van Parkinson. Ondertussen is er voor deze patiënten in de regio ook dagbehandeling van Meander en NOVIzorg en zijn er consulten aan huis, uitgevoerd door de Parkinsonverpleegkundige. Ook is er de mogelijkheid van een korte opname in Parc Glana (Zuyderland Zorg) of bij Meander wanneer het even iets minder gaat. Tevens bestaat er de daarop volgende, speciale revalidatie en de mogelijkheid tot wonen, wanneer thuis wonen niet meer gaat. En sinds kort dus ook: de samenwerking in de vorm van een (medische) polikliniek in Lückerheide.

‘Zo thuis mogelijk’
Het mogelijk maken van het spreekuur past helemaal bij de ontwikkeling om meer en meer zorg óók buiten Zuyderland Medisch Centrum te laten plaatsvinden. De ondertussen bekende Zuyderland-strategie ‘De beste zorg, zo thuis mogelijk’ en de strategische verrijking van Meander ‘Leid je eigen leven, zo thuis mogelijk’ sluiten hier naadloos op elkaar aan. ‘In welke fase van de ziekte iemand zich ook bevindt, wij bieden hen al jaren een veilig en prettig thuis’, zegt Marco Maassen – manager binnen Meander en al jaren betrokken bij Parkinson Punt Zuyd. ‘De beste zorg wordt nu steeds meer geleverd door de kennis te bundelen in een multidisciplinair verband. We zijn trots en blij om onze patiënten en bewoners, steeds beter te kunnen helpen.’

Toekomst
MeanderGroep en Zuyderland denken met onder andere samenwerkingspartner NOVIzorg, de uitdagingen die de regio te wachten staan in komende jaren, nog beter te beantwoorden. Daarbij wordt met name gedacht aan de verdere uitbreiding van passende zorg thuis in een vroeg stadium van de ziekte, om patiënten te helpen zo lang mogelijk prettig thuis te wonen. E-health oplossingen en andere innovatieve hulpmiddelen kunnen daarbij helpen, maar ook gespecialiseerde thuiszorg en ondersteuning van naasten (mantelzorgers). Tevens zal het aanbieden van behandelingen op andere plekken, dicht bij huis, en het verder verstevigen van het netwerk, komende jaren de aandacht krijgen. In de toekomst kijkt Parkinson Punt Zuyd naar een versteviging van de positie in de Westelijke Mijnstreek samen met Zuyderland Zorg.

Complexe ziekte
De behandeling en begeleiding bij Parkinson vragen om een deskundige aanpak waarbij veel verschillende specialisten zijn betrokken. Parkinson is een complexe ziekte die ontstaat in de hersenen. Zowel mannen als vrouwen, jong als oud worden door de ziekte getroffen. De ziekte veroorzaakt de bekende bewegingsklachten, maar ook minder bekende niet-motorische symptomen zoals initiatiefloosheid, slechte spraak, slaapproblemen, problemen met nadenken en stemmingsstoornissen. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld en ook in de regio Zuid-Limburg zal er een sterke stijging van het aantal mensen met Parkinson plaatsvinden.

Meneer Meens in de maandag geopende polikliniek in Kerkrade. Links neuroloog dr. Tissingh.

Marco Maassen, manager binnen Meander en al jaren betrokken bij Parkinson Punt Zuyd, en Zuyderlandneuroloog dr. Tissingh, zijn blij met de opening van de nieuwe polikliniek.

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep