Met elkaar komen we verder, ook in tijden van nood

Ook MeanderGroep heeft gisteren haar steentje bijgedragen. Gisteravond zijn de cliënten van Woonbegeleidingscentrum Aan de Pas van SGL in Bunde overgeplaatst naar zorg- en revalidatiecentrum Hambos in Kerkrade. De evacuatie vond plaats i.v.m. de hoge waterstand en overstromingen in (de omgeving van) Bunde. De bewoners van Aan de Pas zijn met busjes en ambulances naar Kerkrade gekomen. Er is voor deze locatie gekozen i.v.m. de specieke expertise op het gebied van ademhalingsondersteuning in de Hambos.

Een speciaal woord van dank voor onze medewerkers (verpleging en verzorging, facilitair, maar ook onze Horeca Service), ook vanuit het management van SGL, die de bewoners van SGL heel gastvrij hebben ontvangen. En groot respect voor de medewerkers van SGL die hun cliënten bij ons heel goed verzorgen. Vera, SGL-collega, laat weten dat haar cliënten gelukkig rustig geslapen hebben.

 

Heel veel sterkte gewenst voor alle cliënten van SGL, hun naasten, de medewerkers van SGL, maar ook alle mensen die nu nog worstelen met de gevolgen van de wateroverlast of er nog middenin zitten.

 

Vanochtend hebben Mieke Franssen, clusterdirecteur Verpleeghuizen, en Michael Ehlen, lid raad van bestuur MeanderGroep, een bezoek gebracht aan de Hambos om de collega’s van SGL welkom te heten en hun een hart onder de riem te steken.

 

Gelukkig is weer gebleken hoe groot de onderlinge verbinding in zorgland is hier is Limburg, en hoe wel elkaar weten te vinden en helpen. MET ELKAAR, een van de kernwaarden van onze organisatie.

 

Op de foto links George Penders, manager Hambos en rechts Vera, collega SGL.

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep