Jan Hamers nieuwe bestuursvoorzitter MeanderGroep Zuid-Limburg

Bericht van de Raad van Toezicht van MeanderGroep

Jan Hamers nieuwe bestuursvoorzitter Meander

De Raad van Toezicht van Meander is verheugd te kunnen aankondigen dat Jan Hamers vanaf 1 juli aanstaande zal aantreden als onze nieuwe bestuursvoorzitter. Hij zal de zorgportefeuille binnen de Raad van Bestuur voor zijn rekening nemen. Met de benoeming van Jan Hamers is de Raad van Bestuur na het vertrek van Jack Jansen weer voltallig.

Jan Hamers is hoogleraar ouderenzorg aan de UM en beschikt daardoor over de juiste expertise om de zorgportefeuille in het bestuur van Meander op zich te nemen. Naast zijn vakinhoudelijke expertise biedt hij een toegankelijke persoonlijkheid en verbinding. Dat bewijst hij met zijn enorme netwerk in de regio en daarbuiten, hetgeen Meander ten goede zal komen.

Wij denken dat zijn eerdere jarenlange samenwerking met Meander hem kan helpen samen met zittend bestuurder Michael Ehlen en al onze andere medewerkers dagelijks het verschil te maken voor onze klanten en bewoners. Want dat laatste is de kern van waar Meander voor wil staan.

Jan Hamers is vanuit het verleden vanuit verschillende rollen bekend met Meander (van leerling verpleegkundige tot onderzoeker). Ook al zijn wij van mening dat mede deze ervaring hem tot een zeer geschikte kandidaat maakt, hebben wij toch zorgvuldig gehandeld in het aannameproces door de werving uit handen te geven aan een gerenommeerd bureau dat een openbare werving organiseerde. Een assessment, een governancetoets en een onverdeeld positief advies van onze ondernemingsraad, onze centrale cliëntenraad en onze directeuren maakten deel uit van het wervings- en selectieproces, dat hem uiteindelijk unaniem voor de Raad van Toezicht als de beste kandidaat aanwees.

Meander is trots op de jarenlange verbinding met de wetenschap van de ouderenzorg en de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L). De Raad van Toezicht heeft dan ook van harte ingestemd met het verzoek van Prof. Hamers om een dag per week in dienst te blijven als hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en voor 4 dagen in de week in dienst te komen bij MeanderGroep. Wij zijn er trots op dat de heer Hamers na decennia in de wetenschap, waarbij hij nauw verbonden bleef met de praktijk, nu met zijn reputatie en verworven kennis, vanuit bevlogenheid de finale stap terug naar de zorgpraktijk maakt. Onze zorgpraktijk, de Meander zorgpraktijk.

De Raad van Toezicht wenst Jan Hamers veel succes in zijn nieuwe functie en ziet er naar uit om te volgen hoe hij samen met Michael Ehlen en alle andere medewerkers en stakeholders Meander nog beter en innovatiever zal maken voor onze Parkstad.


Namens de Raad van Toezicht,

Peter Thuis
Voorzitter Raad van Toezicht

29 maart 2024

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep