Hoeve Overhuizen in Bocholtz krijgt weer zorgfunctie

MeanderGroep Zuid-Limburg en Rabobank hebben overeenstemming bereikt over de aankoop van Hoeve Overhuizen in Bocholtz, voormalig zorghotel en thans eigendom van Rabobank.

De onderhandelingen tussen MeanderGroep en de Rabobank zijn in een constructieve sfeer verlopen. Beide organisaties onderkennen immers het maatschappelijk belang van de voortzetting van een zorglocatie in Bocholtz. Zowel de Raad van Toezicht van MeanderGroep als de Raad van Commissarissen van de Rabobank moeten nog wel formeel akkoord geven voor de aankoop.

MeanderGroep zal in de hoeve kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie onderbrengen. Deze locatie vervangt dan het voormalige Zorgcentrum Bocholtz aan de Schoolstraat. De bewoners en hun familie zijn daarvan vandaag per brief op de hoogte gebracht. Tweede helft september zullen zij tijdens een open dag kennis kunnen maken met Hoeve Overhuizen.
Op korte termijn starten alle noodzakelijke voorbereidingen om de hoeve aan te passen aan haar nieuwe functie. Deze werkzaamheden vragen enige doorlooptijd en zullen naar verwachting in de loop van 2020 afgerond zijn. Tot die tijd kunnen de bewoners in Pieterstaete, op het terrein van Verpleeghuis Lückerheide, blijven wonen waar ze reeds zijn gehuisvest.

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep