Geboortezorg Limburg wordt onderdeel van MeanderGroep

Na ondertekening van de koopovereenkomst en goedkeuring van de NZa heeft onlangs de levering van de aandelen plaatsgevonden waarmee Geboortezorg Limburg volledig deel uitmaakt van MeanderGroep. Mark Schellings, bestuurder van Geboortezorg Limburg, is verheugd over deze ontwikkeling. “Wij geloven sterk in zorg en begeleiding gedurende de gehele levensloop, dus letterlijk vanaf de wieg. Geboortezorg Limburg levert als organisatie een belangrijke bijdrage aan een kansrijke start voor pasgeborenen en jonge gezinnen in deze regio. Op deze manier kunnen we er voor jong én oud zijn.”

MeanderGroep bezat reeds 50% van de aandelen in Geboortezorg Limburg. Met de overname van het 50% aandeelhoudersbelang van Envida in Geboortezorg Limburg, is MeanderGroep nu enig aandeelhouder. “Daarbij zitten we ook nog letterlijk onder één dak” aldus Mark Schellings.

Geboortezorg Limburg ondersteunt op jaarbasis 4.000 jonge ouders in de kraamtijd. Dit is bijna de helft van alle geboortes in Limburg. Daarnaast is Geboortezorg Limburg actief betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen in de geboortezorg, zoals het project Kansrijke Start van de GGD. Geboortezorg Limburg is actief in de gehele provincie Limburg en telt 230 medewerkers.

Op de foto: Mark Schellings, bestuurder Geboortezorg (links), Roger Ruijters, bestuurder Envida (op het scherm) en Jack H.L. Jansen, bestuursvoorzitter MeanderGroep (rechts).

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep