Definitieve gunning basishulp jeugd gemeente Heerlen, Landgraaf en Voerendaal

Met trots laten wij. MeanderGroep, weten dat de coöperatie die wij samen vormen met Xonar, Alcander, Koraal, Mondriaan, Radar en Welsun definitief is gegund in de aanbesteding van de basishulp jeugd in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Onder Basishulp jeugd verstaan wij alle vormen van jeugdhulp in en nabij de thuissituatie plus het jeugd- en jongerenwerk. De gunning geldt voor de periode 2019-2022.

Als coöperatie gaan wij in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal verder onder de naam JenS, dat staat voor Jong en Sterk.

Voor jeugdigen en ouders die in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal gebruik maken van jeugdhulp verandert er voorlopig niets. De hulp bij de huidige aanbieder loopt door tot einde beschikking. Als er daarna een nieuwe indicatie voor hulp wordt afgegeven, volgt er een individueel passend aanbod via JenS. Uiteraard worden cliënten zorgvuldig en tijdig hierover geïnformeerd.

Wij zijn blij met het vertrouwen dat de drie gemeenten in ons stellen. Nu we definitief zijn gegund, staan we aan het begin van een nieuwe uitdaging die we met veel energie samen aangaan. Door onze krachten te bundelen zijn wij in staat jeugdigen en hun gezinnen in hun eigen omgeving nog beter te ondersteunen en dragen we bij aan de gewenste veranderingen in het sociaal domein.

Foto:

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met gemeente Heerlen, Landgraaf en Voerendaal op 5 september. Van links naar rechts: de heer A. Schiffelers, wethouder gemeente Landgraaf, de heer J. Clemens, wethouder gemeente Heerlen, de heer H. Coenen, wethouder gemeente Voerendaal, mevrouw A. Pijls, raad van bestuur XONAR, de heer J-P Essers, raad van bestuur Mondriaan en de heer E. Hoesbergen, raad van bestuur Alcander (Welzijnsgroep Parkstad) die namens de coöperatie JenS hebben ondertekend.

Klik op onderstaande link voor het persbericht van de Gemeente Heerlen.
persbericht Gemeente Heerlen

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep