Medische dienst

Zodra iemand komt wonen op een van de locaties van Meander en verpleeghuiszorg ontvangt, neemt de Medische Dienst de behandeling over van de huisarts. Ook als iemand tijdelijk bij Meander verblijft, bijvoorbeeld voor revalidatie, wordt de behandeling tijdelijk overgenomen. Binnen de Medische Dienst werken artsen, zoals de Specialisten Ouderengeneeskunde, huisartsen en Basisartsen, AIOS, samen met Verpleegkundig Specialisten.

Behandelaren Medische Dienst

De behandelaren binnen de Medische Dienst zijn deskundig op het gebied van behandeling van kwetsbare ouderen, chronisch zieken, palliatieve zorg en geriatrische revalidatiezorg. Het gaat om mensen met problemen van verschillende aard zoals lichamelijke problematiek, maar ook dementie, de ziekte van Parkinson of Korsakov en niet-aangeboren hersenletsel.

Samen met de bewoner zorgen zij ervoor dat het leven voor deze persoon waardevol is, door met aandacht te kijken naar wat hij/zij nodig heeft, eerlijk te zijn over de mogelijkheden en onmogelijkheden en samen creatief naar oplossingen te zoeken. Het doel van de behandeling is de kwaliteit van leven te verbeteren of te behouden. Om dit te bereiken werken zij samen met andere disciplines, zoals psychologen en andere paramedici. De Medische Dienst houdt samen met de bewoner en diens naasten de regie over het  behandelplan.

Multidisciplinaire behandeling (MDO)

Meander biedt multidisciplinaire behandeling. Dit betekent dat een behandelplan regelmatig besproken wordt in het multidisciplinair overleg (MDO). Dit is een overleg waarin alle betrokkenen (o.a. de zorg, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialist of basisarts, AIOS, psycholoog, paramedici) aanwezig zijn.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep