Zolang mogelijk thuis blijven wonen. Dat is voor de meeste mensen met Parkinson en hun partners vaak het streven. Als er dan toch een moment komt dat het thuis om welke reden dan ook niet meer gaat, bieden we ook de mogelijkheid tot wonen.

Indeling woongroep

De woongroep bestaat uit drie groepen van 10 bewoners met elk een 1-persoonskamer en per groep een gezamenlijke woonkamer met toegang tot de binnentuin. Als u bij ons komt wonen, kunt u niet een bepaalde kamer kiezen, maar krijgt u de kamer die op dat moment beschikbaar is. Wel kunnen we uiteraard uw wens noteren om bij gelegenheid voor een andere kamer in aanmerking te komen.

Welke indicatie is nodig voor wonen?

U heeft een van de volgende indicaties nodig:

ZZP5 / ZZP6 / ZZP7 / ZZP8 / LG5 /LG6 / LG7 

Al deze indicaties worden afgegeven door het CIZ (http://www.ciz.nl) Uw huisarts, wijkverpleegkundige of case-manager kan u helpen met de aanvraag.

Activiteitenaanbod

Dagbesteding is inbegrepen in de indicatie voor wonen. Maakte u hiervoor gebruik van een voorziening voor Dagbehandeling Parkinson, binnen of buiten Parkinson Punt Zuyd, dan moet u deze beƫindigen. Als u woont bij Parkinson Punt Zuyd kunt u gebruik maken van het volgende activiteitenaanbod:

Activiteitenaanbod Parkinson Punt Zuyd


maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

ochtend

geheugentraining

yoga

geheugentraining

wandelgroep

geheugentraining

middag

Parkinson-BoXing

beweeggroep

fysio-fitness en mindfulness

beweeggroep

Tai Chi


Medische en paramedische behandeling

Zodra u komt wonen bij Parkinson Punt Zuyd, gaat u over van uw huisarts naar de Specialist Ouderengeneeskunde. Uiteraard worden uw gegevens met uw toestemming overgedragen tussen beiden om de zorg en behandeling voor u zo goed mogelijk voort te zetten.

Bij wonen zijn alle paramedische behandelingen inbefrepen in het zorgzwaartepakket. De behandelingen worden gegeven door paramedici van MeanderGroep, geschoold door ParkinsonNet en daarmee gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. Tot de paramedici rekenen we onder andere de diƫtist, de ergotherapeut, de fysiotherapeut, de logopedist, de Parkinsonverpleegkundigen en de psycholoog. Dit betekent dan ook dat u vanaf het moment dat u komt wonen geen gebruik meer kunt maken van uw eigen therapeuten. Wij vragen wel informatie bij hen op om uw behandelingen zo goed mogelijk voort te kunnen zetten.

De dagdagelijkse zorg en begeleiding krijgt u van verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en leerlingen voor deze beroepen. Allen geschoold door ParkinsonNet en dus ervaring met de ziekte van Parkinson.

Het komen-wonen-traject

Op de 1e dag dat u komt, vindt een komen-wonen-gesprek plaats met u als klant, uw naasten en een medewerker van de zorg. Ook maakt u meestal diezelfde dag, maar zeker binnen 24 uur, kennis met de arts. In dit gesprek gaan we na welke mate van ondersteuning u nodig heeft op verschillende gebieden, zoals eten en drinken, wassen en kleden, welzijnsactiviteiten, etc. Verder dienen die dag een aantal administratieve formulieren ingevuld te worden.

Ongeveer twee weken na het komen-wonen-gesprek vindt het zogenaamde levensloopgesprek plaats. De aan u toegewezen zorgmedewerker nodigt u hiervoor uit, samen met de mensen die u hier graag bij wilt hebben, bv. uw partner e/o kinderen. Doel hiervan is u als persoon te leren kennen, hoe u altijd geleefd heeft en wat voor u belangrijk is.

Op basis van de verkregen gegevens uit het komen-wonen-gesprek, het levensloopgesprek, de informatie van de huisarts en/of specialist en de observaties door paramedici en zorgmedewerkers, stellen wij voor u een zorgplan op. De zorgplanbespreking van dit 1e concept vindt plaats circa 6-8 weken nadat u bij ons bent komen wonen. Dat is de periode die we gemiddeld genomen nodig hebben om u goed in kaart te kunnen brengen. Daarna zal elk halfjaar een zorgplanbespreking plaatsvinden.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep