Wanneer kunt u gebruikmaken van revalidatie?

Revalidatie bij Parkinson betekent meestal dat u na een ziekenhuisopname nog eerst verder moet revalideren alvorens u weer veilig en verantwoord naar huis kunt. Revalidatie bij de ziekte van Parkinson vereist kennis en expertise van Parkinson en behandelaren die hierin geschoold zijn.

Welke indicatie is nodig voor Revalidatie bij Parkinson?

ZZP 9B

Doel: voor langdurige revalidatie bij ziekte van Parkinson
Via: ziekenhuis, af te geven door het CIZ
Geldigheid: maximaal 6 maanden

Kan dagbehandeling naast revalidatie?

Dagbehandeling kan helaas niet naast een ZZP 9B. U kunt gebruikmaken van het activiteitenaanbod van Parkinson Punt Zuyd.

Paramedische behandeling Revalidatie bij Parkinson

Alle paramedische behandelingen worden gedurende uw revalidatie gegeven door paramedici van MeanderGroep, geschoold door ParkinsonNet en daarmee gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. Tot de paramedici rekenen we onder andere de diëtist, de ergotherapeut, de fysiotherapeut, de logopedist, de Parkinsonverpleegkundige en de psycholoog. Dit betekent dan ook dat u tijdelijk geen gebruik kunt maken van uw eigen therapeuten. Wij vragen wel informatie bij hen op en informeren hen na afloop, om de therapie(ën) thuis zo goed mogelijk voort te kunnen zetten.

Wat kunt u verwachten tijdens de revalidatie?

Op de dag dat u komt, vindt een opnamegesprek plaats met u als klant, uw familie en een medewerker van de afdeling. In dit gesprek proberen we enerzijds u als persoon te leren kennen en anderzijds na te gaan welke mate van ondersteuning u nodig heeft op verschillende gebieden, zoals eten en drinken, wassen en kleden etc. Verder dienen die dag een aantal administratieve formulieren ingevuld te worden. Ook maakt u binnen 24 uur na uw opname kennis met onze arts.
 Op basis van de verkregen gegevens uit het opnamegesprek, de informatie van de huisarts en/of specialist en de observaties door de medewerkers op de afdeling, stellen wij voor u een behandelplan op. De aandoening en de samen overeengekomen doelstelling van uw revalidatie zijn bepalend voor de duur van het revalidatietraject.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep