“Het regelen van vertegenwoordiging is niet iets waar iedereen bij stilstaat”

Hoe zorgt u ervoor dat uw belangen behartigd blijven als u dit zelf niet meer kunt?

Wordt het geregeld zoals u dat wil?

U neemt uw hele leven uw eigen beslissingen. Er kán echter een tijd komen dat u uw belangen niet meer zelf goed kunt behartigen. Wanneer dit aan de orde is, zal iemand anders dit voor u moeten doen. Dat kan iemand zijn die u zelf heeft gemachtigd (in bijvoorbeeld een levenstestament), zoals een familielid of goede vriend. U mag ook iemand laten benoemen tot uw mentor of bewindvoerder. Maar het kan voorkomen dat u zo iemand niet om u heen heeft. Dan komt er een professionele wettelijk vertegenwoordiger in beeld die uw belangen zal behartigen namens u.

Binnen de woonlocaties van Meander worden bewoners hierin al ondersteund door het maatschappelijk werk. “We hebben gemerkt dat het belangrijk is om mensen hierin ook thuis al eerder te ondersteunen”, zegt Evelien Prevoo, maatschappelijk werker binnen MeanderGroep. “Liefst nog vóór een eventuele verhuizing naar een van onze locaties. Sinds een jaar zet ik me dan ook in voor onze thuiswonende klanten.”

Evelien: “Het regelen van vertegenwoordiging is niet iets waar iedereen bij stilstaat, maar het kan wel voor problemen zorgen als je het niet op tijd doet. Het is enorm belangrijk dat de belangen van de klant te allen tijde behartigd blijven, ook als deze dit zelf niet meer kan. Als een casemanager dementie of zichtbare schakel merkt dat het geheugen van een klant achteruit gaat en geen netwerk om zich heen heeft of bepaalde risico’s loopt, dan nemen ze met mij contact op. 

Ik ga dan in gesprek met de klant om te kijken hoe we de vertegenwoordiging kunnen regelen. Maar eigenlijk is het beter om hier nog eerder over na te denken en zaken bij de notaris vast te leggen in een levenstestament. Er kan immers ook altijd iets onverwachts gebeuren, zoals een ongeluk of een hersenbloeding. Er zijn meerdere manieren om dit goed te regelen, maar als je niet meer wilsbekwaam bent en dus niet meer voor jezelf kunt beslissen, is het opstellen van een levenstestament bijvoorbeeld niet meer mogelijk.”

Is er al iemand die volgens de klant zijn belangen kan behartigen, dan bespreekt Evelien samen met de klant de optie voor het opstellen van een levenstestament bij een notaris. Dat betekent dat als de klant wilsonbekwaam wordt, deze zelfgekozen persoon dat voor hem gaat doen. Wanneer iemand geen levenstestament kan opstellen kan er een verzoek worden ingediend bij de rechtbank. Voor financiële belangenbehartiging wordt dan een bewindvoerder aangesteld en voor zorgbelangenbehartiging een mentor.

Evelien: “Klanten vinden dat vaak spannend. Het is natuurlijk ook niet niks: het besef dat ooit iemand anders mee kan beslissen over jouw leven, financiën en zorg. Ik stel ze dan gerust dat deze persoon pas beslissingen voor de klant gaat nemen als deze dit zelf écht niet meer kan. En hoe fijn is het dan dat dit iemand gaat zijn die de klant al kent en die precies weet wat hij wel en niet wil?”

Op basis van de wensen van de klant gaat Evelien in gesprek met verschillende professionals die wettelijke vertegenwoordiging aanbieden. Vervolgens komen een of meerdere personen langs bij de klant. Evelien: “Natuurlijk sluit ik ook aan indien gewenst. Pas als er een wederzijdse klik is en de klant een goed gevoel heeft bij iemand, kan het verzoek bij de rechtbank worden ingediend. Is er dan een mentor of bewindvoerder aangesteld, dan gaat deze de wensen voor de toekomst in kaart brengen. De mentor of bewindvoerder handelt natuurlijk altijd in het belang van de klant; Wat vindt hij belangrijk? Waar liggen zijn grenzen? Op deze manier weet de mentor precies wie de klant is en wat hij in de toekomst wil.

Minder kopzorgen

Vanessa Leermakers is mantelzorger van haar moeder. Nadat er bij haar moeder de diagnose dementie werd gesteld, kwam er in korte tijd enorm veel op hun af: “De hulp vanuit Meander bij het stukje vertegenwoordiging was daarin voor ons een grote steun. Evelien was bijzonder betrokken en heeft ons op een hele fijne en heldere manier alle mogelijkheden voorgelegd. Zo konden wij, samen met onze moeder, de juiste keuzes maken. Voor ons heel wat minder kopzorgen nu we weten dat alles goed is geregeld.”

“Zorgen dat die eigen regie zolang mogelijk behouden blijft en dan zien dat mijn bijdrage ook écht effect heeft gehad.”

“Dat is toch waar je het voor doet”, aldus Evelien. “Het ondersteunen van klanten en hun naasten, zorgen dat die eigen regie zolang mogelijk behouden blijft en dan zien dat mijn bijdrage ook écht effect heeft gehad. Dat hoop ik voor nog héél veel meer mensen te kunnen betekenen.”

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep