Wijkverpleging en het ziekenhuis

Wijkverpleegkundigen in samenwerking met Zuyderland Medisch Centrum

In het Zuyderland Medisch Centrum  locatie Heerlen zijn wijkverpleegkundigen werkzaam om de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarvoor kunnen zij vóór, tijdens en na uw ziekenhuisopname contact met u hebben.

Contact vóór opname

Na een bezoek aan de polikliniek of een onderzoek voorafgaande aan een operatie zoals een knie-, heup- of oogoperatie kunnen de wijkverpleegkundigen Care - Cure informatie en/of advies geven met betrekking tot zorg thuis.

Contact tijdens opname

Op verzoek van de specialist, huisarts, afdelings (wijk) verpleegkundige, familie, kunnen de wijkverpleegkundigen Care - Cure kennis komen maken in het ziekenhuis, op de afdeling. Zij kunnen informatie en advies geven over de zorg, hulpmiddelen of aanpassingen die na een ziekenhuisopname thuis nodig zijn. Een aantal zaken kunnen zij ook voor u regelen, zoals o.a.:

  • uitleenartikelen zoals rollator, looprek, krukken, po-stoel, hoog/laag bed
  • wijkverpleging / verpleging ( b.v. wondzorg/stomazorg/injecteren/toedienen sondevoeding; verwisselen van blaascatheter; infuuszorg in samenwerking met Meander Team High care)
  • palliatieve zorg, zoals terminale thuiszorg in de laatste levensfase; inzetten nachtzorg; pijnbestrijding; begeleiding en consultatie door gespecialiseerde palliatief consulenten.


Een optimale nazorg

Eenmaal thuis zal de door u gekozen thuiszorgorganisatie contact opnemen. In overleg met u wordt de zorgvraag besproken en de indicatie gesteld. De wijkverpleegkundigen Care - Cure zorgen voor een goede afstemming met de thuiszorg en de verpleegafdeling. Ook bij andere zorgvragen helpen zij u graag verder.

Bereikbaarheid

Maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur   06 43 83 66 30 
Marion Spijkers 06-42387827
Fred Slot 06-22560919
E: care&cure@mgzl.nl