Kwaliteit in relatie tot medewerkers en vrijwilligers.

Medewerkers tevredenheidsonderzoek

Voor de MeanderGroep zijn de medewerkers voor een groot deel bepalend voor het succes van de organisatie. Daarom is het van belang om hun ervaringen en beleving goed in beeld te houden. Dit gebeurt door middel van een tevredenheidsonderzoek onder alle medewerkers van Meander.

Opleiden

Het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg, goed werkgeverschap maar ook de wens om continu├»teit van zorg in de toekomst te blijven garanderen, maakt dat bij MeanderGroep leren en opleiden hoog in het vaandel staan.  

De komende jaren zullen we steeds meer te maken krijgen met een gespannen arbeidsmarkt en om aan de behoefte van onze klanten te blijven voldoen, dienen we alternatieve mogelijkheden te onderzoeken om aan gekwalificeerde medewerkers te komen. Dit vraagt flexibiliteit van het opleidingsinstituten, de afdelingen MeanderStage en MeanderLeren maar zeker ook van de werkvloer. 

De afdeling MeanderStage begeleidt en co├Ârdineert de opleidingstrajecten van stagiaires en medewerkers die bezig zijn met een zorgopleiding op MBO of op HBO niveau. Meander is een erkende opleidingsinstelling voor de diverse MBO en HBO opleidingen in de zorg. Dat geldt ook voor een aantal specialisaties zoals specialist ouderengeneeskunde, arts M&G en gezondheidspsycholoog.

De interne scholingen binnen MeanderGroep wordt verzorgd door de afdeling Meander Leren. Meander Leren is het opleidingscentrum van MeanderGroep en is er voor alle medewerkers van Meander die zich verder willen verbreden, ontwikkelen of verdiepen binnen hun functie. Ze ondersteunen en faciliteren behoeftes rondom opleidingen, training en behoud van vaardigheden en deskundigheid.

Meest aantrekkelijke werkgever

MeanderGroep is drie jaar op rij uitgeroepen tot aantrekkelijkste werkgever van Zuid- Limburg. Dat gebeurde in een verkiezing georganiseerd door Meet the Youngsters in samenwerking met de Limburgse Werkgevers Vereniging, MKB Limburg, Economische Samenwerking Zuid-Limburg, Keyport2020, Limburgse Land- en Tuinbouwbond en WijLimburg. Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep