Samenwerkingen

MeanderGroep is een netwerkorganisatie met een veelheid aan samenwerkingsrelaties in wonen, welzijn en zorg.

Hierbij kan gedacht worden aan samenwerking met verschillende partners uit het zorg en welzijn domein. Deze partners variëren van zorgverzekeraars tot gemeentelijke samenwerkingsverbanden, geboortezorg tot samenwerking met andere zorgorganisaties.


Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg

academische werkplaats ouderenzorg

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) is een structurele samenwerking tussen de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, Gilde Zorgcollege, VISTA college en 9 zorgorganisaties: MeanderGroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, Land van Horne, Proteion en de Zorggroep.  In de werkplaats draait het om het verbeteren van:

  • de kwaliteit van leven van ouderen;
  • de kwaliteit van zorg voor ouderen en;
  • de kwaliteit van werk voor iedereen die in de ouderenzorg werkt.

Hierin werken zorgverleners (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten), beleidsmakers, onderzoekers, studenten en ouderen zelf samen en wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast worden vernieuwingen in de dagelijkse zorg getoetst en geëvalueerd. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan hierbij hand in hand.

Wilt u meer weten over de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg? Kijk dan op onze website academischewerkplaatsouderenzorg.nl

Buddyzorg Limburg

MeanderGroep is partner van Buddyzorg Limburg

Geboortezorg Limburg

MeanderGroep is mede-eigenaar van Geboortezorg Limburg, een gespecialiseerde zorgverlener voor zwangerschaps- en kraamzorg.

Innovatiekring Dementie

Innovatiekring Dementie

IDé zet zich in voor goede kwaliteit van leven van mensen met dementie. In verpleeg- en verzorgingshuizen, thuis en in het ziekenhuis. IDé verspreidt en ondersteunt wetenschappelijke kennis en goede praktijkvoorbeelden en stimuleert toepassing / navolging hiervan. Hierin werkt IDé werkt samen met zorgprofessionals, beleidmakers, wetenschappers en mensen met dementie en hun naasten. Met hen samen vormt IDé een onafhankelijke beweging voor de emancipatie en goede kwaliteit van leven van mensen met dementie. Positief, creatief, daadkrachtig en vrijzinnig, het perspectief van mensen met dementie centraal.

Met Elkaar Landgraaf

MeanderGroep is partner van Met Elkaar Landgraaf,  Met Elkaar Landgraaf is een samenwerkingsverband tussen 7 partijen: Levanto, MeanderGroep, Mondriaan, NOVIzorg, Radar, SchoonGMS/Relim en SGL. De organisaties die Met Elkaar Landgraaf verzorgen samen de Wmo-ondersteuning verzorgd in Landgraaf. Door nu de krachten te bundelen ontstaat er een breed en beter op elkaar afgestemd aanbod van zorg en ondersteuning, dichtbij de burger.

Participatie: Heerlen STAND-BY

Heerlen Stand-by

Heerlen STAND-BY! is een samenwerkingsverband van een aantal zorg- en welzijnsorganisaties dat ondersteuning biedt aan alle inwoners van Heerlen. Heerlen STAND-BY! verzorgt alle Wmo-ondersteuning voor de gemeente Heerlen. De Sociale Buurtteams zijn onderdeel van Heerlen STAND-BY! en staan klaar voor alle vragen op gebied van zorg en ondersteuning

SamenKracht Brunssum

Samenkracht Brunssum

MeanderGroep is partner van SamenKracht Brunssum, een samenwerking tussen vijf zorgorganisaties - LEVANTOgroep, Radar, SGL, Cicero Zorggroep, MeanderGroep - in samenwerking met Gemeente Brunssum en Welzijnswerk (CMWW) rond de gemeentelijke zorg onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Toon Hermans huis Parkstad

MeanderGroep is partner van Toon Hermans Huis Parkstad. Toon Hermans Huis Parkstad is een bijzondere ontmoetingsplek voor iedereen, die direct of indirect met kanker krijgt te maken. Je kunt hier terecht met vragen, emoties, pijn, verdriet en twijfels wanneer je te maken krijgt met kanker. Professionele medewerkers bieden rust, aandacht en betrokkenheid voor de mens achter de ziekte. 

Het Zorgpunt (Oostelijke Mijnstreek)

Om steeds de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden en daarbij snel en adequaat te kunnen handelen, hebben verschillende Zuid-Limburgse ouderenzorgorganisaties de krachten gebundeld in het zogeheten Zorgpunt. Najaar 2020 openden twee Zorgpunten hun deuren: Maastricht-Heuvelland en Oostelijke Mijnstreek. ‘In het Zorgpunt kunnen huisartsen/ HAP, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie, ziekenhuizen/ SEH en andere (zorg)instellingen terecht met al hun (semi-)acute zorgvragen.’ Dat zeggen de programmamanagers Care & Cure Lisette Ars (Maastricht-Heuvelland) en Nicole Thomas (Oostelijke Mijnstreek). 

Het Zorgpunt (Oostelijke Mijnstreek) is een initiatief van MeanderGroep Zuid-Limburg, Sevagram, Zuyderland MC en Cicero Zorggroep. De eerste nieuwsbrief van juli 2021 lees je hier.


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep