Samenwerking


Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) is een structurele samenwerking tussen de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, Gilde Zorgcollege, VISTA college en 9 zorgorganisaties: MeanderGroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, Land van Horne, Proteion en de Zorggroep.  In de werkplaats draait het om het verbeteren van

  • de kwaliteit van leven van ouderen;
  • de kwaliteit van zorg voor ouderen en
  • de kwaliteit van werk voor iedereen die in de ouderenzorg werkt

Hierin werken zorgverleners (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten), beleidsmakers, onderzoekers, studenten en ouderen zelf samen en wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast worden vernieuwingen in de dagelijkse zorg getoetst en geëvalueerd. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan hierbij hand in hand.

Wilt u meer weten over de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg? Kijk dan op onze website www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl

Innovatiekring Dementie

IDé zet zich in voor goede kwaliteit van leven van mensen met dementie. In verpleeg- en verzorgingshuizen, thuis en in het ziekenhuis.IDé verspreidt en ondersteunt wetenschappelijke kennis en goede praktijkvoorbeelden en stimuleert toepassing / navolging hiervan. Hierin werkt IDé werkt samen met zorgprofessionals, beleidmakers, wetenschappers en mensen met dementie en hun naasten. Met hen samen vormt IDé een onafhankelijke beweging voor de emancipatie en goede kwaliteit van leven van mensen met dementie. Positief, creatief, daadkrachtig en vrijzinnig, het perspectief van mensen met dementie centraal.

Participatie

Heerlen STAND-BY

Heerlen STAND-BY! is een samenwerkingsverband van een aantal zorg- en welzijnsorganisaties dat ondersteuning biedt aan alle inwoners van Heerlen. Heerlen STAND-BY! verzorgt alle Wmo-ondersteuning voor de gemeente Heerlen. De Sociale Buurtteams zijn onderdeel van Heerlen STAND-BY! en staan klaar voor alle vragen op gebied van zorg en ondersteuning

Samenleven Kerkrade

Samen Leven Kerkrade is een samenwerking tussen Gemeente Kerkrade, MeanderGroep Zuid-Limburg, LEVANTOgroep, SGL, XONAR, Impuls, NOVIzorg, Radar, GGD Zuid Limburg en het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade met als doel om samen met de inwoners, de kracht van de burger en eigen buurt te versterken en waar nodig te ondersteunen.

Geboortezorg Limburg

MeanderGroep is mede-eigenaar van Geboortezorg Limburg, een gespecialiseerde zorgverlener voor zwangerschaps- en kraamzorg.

Toon Hermans huis Parkstad

MeanderGroep is partner van Toon Hermans Huis Parkstad

Buddyzorg Limburg

MeanderGroep is partner van Buddyzorg Limburg