Samenwerken in de regio

Samenwerking


Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

 

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht, 7 zorgorganisaties (Cicero Zorggroep, Envida, Mosae Zorggroep, MeanderGroep, Sevagram, Vivantes en Zuyderland), Zuyd Hogeschool en Gilde Zorgcollege. In de werkplaats draait het om het verbeteren van

  • de kwaliteit van leven van ouderen;
  • de kwaliteit van zorg voor ouderen en
  • de kwaliteit van werk voor iedereen die in de ouderenzorg werkt

Hierin werken zorgverleners (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten), beleidsmakers, onderzoekers, studenten en ouderen zelf samen en wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast worden vernieuwingen in de dagelijkse zorg getoetst en geëvalueerd. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan hierbij hand in hand.

Wilt u meer weten over de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg? Kijk dan op onze website www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl


Innovatiekring Dementie

IDé zet zich in voor goede kwaliteit van leven van mensen met dementie. In verpleeg- en verzorgingshuizen, thuis en in het ziekenhuis.
IDé verspreidt en ondersteunt wetenschappelijke kennis en goede praktijkvoorbeelden en stimuleert toepassing / navolging hiervan. Hierin werkt IDé werkt samen met zorgprofessionals, beleidmakers, wetenschappers en mensen met dementie en hun naasten. Met hen samen vormt IDé een onafhankelijke beweging voor de emancipatie en goede kwaliteit van leven van mensen met dementie. Positief, creatief, daadkrachtig en vrijzinnig, het perspectief van mensen met dementie centraal.

Participatie

Heerlen STAND-BY

Heerlen STAND-BY! is een samenwerkingsverband van een aantal zorg- en welzijnsorganisaties dat ondersteuning biedt aan alle inwoners van Heerlen. Heerlen STAND-BY! verzorgt alle Wmo-ondersteuning voor  de gemeente Heerlen. De Sociale Buurtteams zijn onderdeel van Heerlen STAND-BY! en staan klaar voor alle vragen op gebied van zorg en ondersteuning

Samenleven Kerkrade

Samen Leven Kerkrade is een samenwerking tussen Gemeente Kerkrade, MeanderGroep Zuid-Limburg, LEVANTOgroep, SGL, XONAR, Impuls, NOVIzorg, Radar, GGD Zuid Limburg en het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade met als doel om samen met de inwoners, de kracht van de burger en eigen buurt te versterken en waar nodig te ondersteunen.

Geboortezorg Limburg

MeanderGroep is mede-eigenaar van Geboortezorg Limburg, een gespecialiseerde zorgverlener voor zwangerschaps- en kraamzorg.

Toon Hermans huis Parkstad

MeanderGroep is partner van Toon Hermans Huis Parkstad

Buddyzorg Limburg

MeanderGroep is partner van Buddyzorg Limburg


Keuken van Limburg 

MeanderGroep is mede-aandeelhouder van de Keuken van Limburg.

Deelnemer programma’s

Waardigheid en Trots

MeanderGroep is deelnemer aan het vernieuwingsprogramma Waardigheid en trots , een initiatief van het ministerie van VWS.

Experiment Persoonsvolgende zorg 

MeanderGroep neemt deel aan dit tweejarige experiment dat zich richt  op de groep mensen die (mogelijk op termijn) zijn aangewezen op verpleging en verzorging op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) en plaats vindt in samenwerking door zorginstellingen, het zorgkantoor Zuid Limburg en cliëntenorganisaties. 

Proeftuin Wijkverpleging

Deze proef, die wordt ondersteund door de zorgverzekeraars CZ en VGZ, gaat ervan uit dat  wijkverpleegkundigen samen met onze cliënten bepalen welke hulp nodig is. Zonder overbodige bureaucratie. Bovendien wordt de zorg in de proeftuin anders betaald: niet langer op basis van uren, maar op basis van een vast bedrag per klant. Meer informatie.
Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699