Succesvolle ISO audits

Bezoek auditoren van Kiwa

Op 12, 13 en 14 september hebben auditoren van Kiwa onze organisatie bezocht voor de jaarlijkse ISO kwaliteitsaudit. 

Gelukkig kon de audit dit jaar weer fysiek plaatsvinden zodat de auditoren konden ervaren hoe het er in onze teams aan toe gaat. De auditoren hebben dit jaar alle clusters bezocht en spraken hun waardering uit over hoe wij onze kernwaarden terug laten komen in ons dagelijks werk. Zo is er binnen Meander veel aandacht voor het welzijn en de eigen regie van bewoners en worden medewerkers nauw betrokken bij alles wat er gebeurt in de organisatie. Complimenten waren er ook voor ons kwaliteitssysteem en de manier waarop wij innovatie vormgeven. Verbeteringen zijn noodzakelijk op het vlak van risicomanagement. Hier gaan wij het komende jaar extra aandacht aan besteden.

Wij willen iedereen bedanken die heeft meegewerkt om deze audit tot een succes te maken en waarderen de betrokkenheid en inzet. Het is mooi om te zien hoe duidelijk onze kernwaarden naar voren kwamen in deze audit. Dit alles dankzij jullie inzet!

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep