Coronacentrum Urmond

Ga voor de meest actuele berichtgeving naar de website van Coronacentrum Urmond https://coronacentrum-urmond.nl

Unieke samenwerking Zuid-Limburgse huisartsen, zorginstellingen en ziekenhuizen 

In Zuid-Limburg werken de eerstelijns zorgorganisaties nauw samen om de stroom van positief geteste en verdachte COVID-19 patiënten gezamenlijk op te vangen. Eén van de maatregelen is het openen van het ‘Coronacentrum Urmond’. Onderdeel van dit Coronacentrum is het Thuiszorghotel. De locatie is het Van der Valk-hotel Stein-Urmond, dat hiervoor volledig is vrijgemaakt. Het Thuiszorghotel van het Coronacentrum Urmond is vanaf dinsdag 24 maart operationeel.

Coronacentrum Urmond


Stuurgroep-voorzitter Jack Jansen: “In het Thuiszorghotel gaat het om patiënten die te ziek zijn om thuis verzorgd te kunnen worden en te goed voor de ziekenhuizen. Door het samenbrengen van deze patiënten willen we de druk op de eerstelijnszorg (huisartsen, thuiszorg) opvangen. Ook ontlasten we hiermee de ziekenhuizen, zodat we daar de urgente patiënten (waaronder IC opnames) kunnen blijven verzorgen. Zo kan er effectiever gewerkt worden. Het doel is het in stand houden, ondersteunen en versterken van de eerstelijns zorg in Zuid-Limburg om de zorgcontinuïteit te kunnen blijven bieden ondanks de te verwachten lange duur (minimaal 6 maanden) van de COVID-19 crisis”.

Huisartsenpost Urmond

Naast het Thuiszorghotel opende op donderdag 26 maart op deze locatie ook een huisartsenpost (Oostelijke en Westelijke Mijnstreek) voor mensen met verdenking van Corona. “Door dit 24/7 op één locatie samen te brengen, kunnen we sneller handelen wanneer behandeling of opname nodig is. Hiermee wordt de expertise van de behandelingen van de patiënten gebundeld en kan de reguliere zorg via de huisartsen en huisartsposten doorgaan”, zegt Esther van Engelshoven van Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg. Voor de inwoners van de regio Maastricht-Heuvelland, met verdenking van Corona, is reeds een Huisartsenpoli geopend in Maastricht.

Doorverwijzing nodig

Het is niet mogelijk voor patiënten om zichzelf te melden op deze locaties. Mensen met Corona-gerelateerde klachten moeten telefonisch contact opnemen met de eigen huisarts of de huisartspost. 

Vlog Jack Jansen:  


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep