Binnen Meander Vrienden kan men een zogenaamde “Super Sjoene Daag” aanvragen. Waarin men kan genieten van leuke dingen en aandacht voor elkaar.

Voor wie kun je een Super Sjoene Daag aanvragen?

Er kan een Super Sjoene Daag worden aangevraagd voor:

  • Een extramurale klant: een activiteit voor de klant die hij /zij niet zelf kan regelen en die ook niet uit individuele zorggelden wordt vergoed.
  • Intramurale bewoners van de Meander locaties: een activiteit die voor een individuele bewoner of meerdere bewoners bestemd is en niet uit het reguliere afdelingsbudget wordt vergoed.
  • Een groep extramurale klanten: een activiteit die voor meerdere klanten bestemd is en niet uit de reguliere zorggelden wordt vergoed.

Waaraan dient een wens te voldoen?

De klant/bewoner:

  • kan door ziekte/lichamelijke beperking wens niet zelf regelen.
  • heeft niet de financiële middelen.
  • heeft dermate persoonlijke tegenslagen meegemaakt dat hij/zij het verdient om even uit de dagelijkse zorgen te zijn.
  • een individuele bewoner of groep bewoners die verlangen naar iets extra’s dat niet uit de reguliere zorggelden/afdelingsbudget kan worden gerealiseerd.

Hoe wordt een wens beoordeeld/goedgekeurd?

Meander Vrienden oordeelt of een wens wordt gehonoreerd. De exacte bijdrage hangt af van de wens die wordt ingediend.

Hoe wordt de wens uitgevoerd?

De aanvrager zorgt zelf voor de volledige uitvoering van de wens. Deze bespreekt met de klant/bewoner of deze toestemming geeft voor foto’s en een kort verslag in personeelsblad Meander's (blad voor medewerkers en vrijwilligers) en Meander Magazine. Mocht er om welke reden dan ook ondersteuning nodig zijn dan kan dit worden aangegeven bij Meander Vrienden.

Video's

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep