Meander Vrienden zet zich belangeloos in voor bewoners van onze Wonen met Zorg-locaties en klanten die op thuiszorg, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Maatschappelijke Dienstverlening en/of Hulp bij het Huishouden zijn aangewezen. Voor deze mensen wil de stichting iets extra’s doen: even een dagje of weekend weg uit de dagelijkse zorgen. Binnen Meander Vrienden kan dit door een zogenaamde Super Sjoene Daag aan te vragen. Waarin men kan genieten van leuke dingen en aandacht voor elkaar. Maar het kan ook gaan om grotere projecten, zoals de aanleg van een dierenverblijf bij een Wonen met Zorg-locatie of het inrichten van een tuin.

Voor wie kun je een Super Sjoene Daag aanvragen?

Er kan een Super Sjoene Daag worden aangevraagd voor:

  • Klanten die thuiszorg, Gespecialiseerde ThuisBegeleiding, Maatschappelijke Dienstverlening en/of Hulp bij het Huishouden van Meander ontvangen: een activiteit voor een klant of een groep klanten die niet uit individuele/reguliere zorggelden kan worden vergoed.
  • Bewoners van de Wonen met Zorg-locaties binnen Meander: een activiteit voor een individuele bewoner of meerdere bewoners die niet uit het reguliere afdelingsbudget kan worden vergoed.

Wat zijn de voorwaarden voor een wens?

De klant/bewoner:

  • kan door ziekte/lichamelijke beperking de wens niet zelf regelen.
  • heeft zelf niet de financiële middelen.
  • heeft zoveel persoonlijke tegenslagen gehad dat hij/zij het verdient om even weg te zijn van de dagelijkse zorgen.

Hoe wordt een wens beoordeeld/goedgekeurd?

Meander Vrienden oordeelt of een wens wordt gehonoreerd. De exacte bijdrage hangt af van de wens die wordt ingediend.

Hoe wordt de wens uitgevoerd?

De aanvrager zorgt zelf voor de volledige uitvoering van de wens. Deze bespreekt met de klant/bewoner of deze toestemming geeft voor foto’s en een kort verslag in de Meander's (blad voor medewerkers en vrijwilligers) en social media. Uiteraard kan Meander Vrienden ondersteunen bij het realiseren van de wens, mocht dit nodig zijn.

Video's

Terug

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep