VVAR

 “We zijn de stem van de werkvloer”

Dat ze tot de VVAR wilde toetreden, was heel duidelijk. Maar toen na een jaar de rol van voorzitter vrij kwam, pakte ze die kans ook. Jurriana Wijshoff, verzorgende IG: “Het is een ontzettend positieve ontwikkeling dat we vanaf de werkvloer kunnen meepraten. Daar móet je gewoon gebruik van maken!”

De VVAR, Verpleegkundigen en Verzorgenden Advies Raad, bestaat inmiddels  twee jaar. De eerste periode is benut om elkaar te leren kennen, opleidingen te volgen en een koers uit te zetten. Nu rollen daar de eerste concrete acties uit. Jurriana vertelt: “Als je dingen wilt aankaarten, moet je weten welke wegen je moet bewandelen. Met name in opleidingen is veel tijd gaan zitten. Toen we met z’n allen aan de wieg van de VVAR stonden hadden we veel vragen, maar over één ding waren we het eens: we wilden allemaal meedenken! We hebben als VVAR geen beslissingsbevoegdheid,  maar kunnen wel zorginhoudelijke zaken aankaarten en in gang zetten. Want de centrale vraag is steeds: hoe kunnen wij als verzorgenden en verpleegkundigen ons werk zo goed mogelijk doen?” Thema’s die daarbij steeds terugkomen zijn het leerklimaat, binden en boeien en leiderschap in de zorg. Dat laatste thema wist de VVAR in te zetten voor haar eerste symposium, najaar 2018. “Je ziet dat het een thema is dat leeft. Leiderschap gaat niet om bepaalde functies, maar meer om professioneel leiderschap. En dan maakt het niet uit of je verpleegkundige bent, verzorgende of helpende. Als je de kans krijgt iets teweeg te brengen en er wordt naar je geluisterd, hangt dat samen met werkgeluk. Ook dat is een erg actueel thema. Zit je goed in je vel, dan draag je dat ook uit.”
OR

 “Een dynamische organisatie vraagt om een slagvaardige OR.”

Sinds oktober 2018 heeft MeanderGroep een nieuwe ondernemingsraad. Voorzitter  Jo Handels (activiteitenbegeleider Verpleeghuis Lückerheide ) zit al geruime tijd in de ondernemingsraad. “Maar het blijft voor mij een uitdaging om medezeggenschap in de organisatie beter te profileren. We moeten als OR beter zichtbaar en beter vindbaar zijn.  Medezeggenschap op Maat (MoM)speelt daarbij een belangrijke rol. Daar ontmoeten we onze achterban en zo kunnen we de belangen van de medewerkers mede bewaken.”

Gaston Bollen (medewerker Servicedesk P&O)  is vicevoorzitter. “Ik had twee redenen om mij voor de eerste keer verkiesbaar te stellen voor de OR: de nieuwe clusterstructuur van Meander en mijn persoonlijke ontwikkeling. Om met dat eerste beginnen: ik onderken dat de indeling in vijf clusters onze organisatie slagvaardiger maakt maar ik zie ook een ontwikkeling die me zorgen baart. Er kan een ongewenste diversiteit ontstaan, als we teveel uit elkaar groeien kan, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Verder word ik door het OR-werk uitgedaagd om aan mijn persoonlijke leerdoelen te werken. Een bijkomend positief effect is dat ik de primaire processen in onze organisatie van dichterbij meemaak.

Jo: “Op dit moment is het Arbo-beleid een van onze speerpunten. Dat is een terrein waar we als OR wettelijk een grote bevoegdheid hebben. Wij hechten groot belang aan heldere afspraken wat betreft veilig werken, gezondheid en welzijn  Het formuleren van beleid is in principe niet de taak van een OR. Dat is aan de beleidsmedewerkers. Wij zijn er voor de toetsing. Maar als we- in dialoog met deskundigen - een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren, doen we dat.”   

Gaston: “We houden de vaart erin. Met een Meander-coach hebben we gewerkt aan een goede onderlinge samenwerking. We zijn toch een groep van 7 mensen, elk met een andere visie, achtergrond en aanpak. We kunnen elkaar aanvullen maar dat gaat niet vanzelf.”Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep