Loes en Bea: één organisatie; één doel

Eind 2018 verscheen een nieuw gezicht bij Meander: Loes. Geen collega van vlees  en bloed maar een fictieve, net als Bea van Meander Thuiszorg, met wie zij nauw verwant is. Loes staat voor Liefdevol, Oprechte aandacht, Eigen kracht en Stimulerend. 

Bea (Betrokken, Ervaren en Altijd dichtbij)j ondersteunt klanten die zelfstandig wonen in een huis, appartement of aanleunwoning, soms al jaren zodat er een nauwe band ontstaat. In de praktijk komt het natuurlijk voor dat er een moment aanbreekt waarop de klant het niet meer alleen kan. Voorheen hield voor Meander Thuiszorg de zorg dan op en namen de collega’s van de zorgcentra of verpleeghuizen het over. Maar toch miste daar iets. Een warme overdracht. Het gevoel dat je toch nog iets kunt betekenen in die belangrijke stap, zonder schotten die dat belemmeren. Daarom is binnen Meander nu Loes geïntroduceerd. 

Samen gaan Loes en Bea klanten in de toekomst bij deze stap begeleiden. Deze  nieuwe samenwerking zorgt dat de veranderingen voor de klant als minder ingrijpend worden ervaren. Eén organisatie: één doel!  Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep