Collega’s in ondersteunende functies, vooral vanuit de locatie Minckelersstraat maar ook vanuit andere locaties, hebben in de zomermaanden op verschillende manieren ondersteuning geboden in de zorg. Zij hielpen bij de dagelijkse maaltijden of een activiteit als sjoelen en wandelen of hielden klanten gezelschap. Ook waren er collega’s die hun hobby inzetten om bewoners een leuke middag te bezorgen. Zij namen hun honden mee op bezoek, verzorgden een muzikaal optreden of zelfs een goochelshow. In totaal deden maar liefst 107 collega’s mee.  Meander trok zelfs landelijk aandacht met dit initiatief.

Het betekende extra aandacht voor klanten, wat verlichting voor de zorgmedewerkers in de drukke zomermaanden en versterking van de onderlinge betrokkenheid tussen medewerkers in de zorg en op kantoor. Verpleegkundige Babette Lucassen (34) (Wijkzorgcentrum Firenschat) juicht het initiatief toe en hoopt dat het blijft bestaan. "Ja, dit ontlast. Het geeft ons wat meer ruimte. Mensen krijgen extra aandacht." Maar er is meer. "Dit zorgt ook voor een zekere betrokkenheid van die kant. Er is interesse voor ons. Begrip. Dit zorgt voor een ons-gevoel."

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep