Professor dr. Jan Hamers, hoogleraar ouderenzorg Maastricht University en voorzitter Raad van Toezicht MeanderGroep

 “Vertrouwen vergt betrokkenheid”

“Ik ben oprecht trots op Meander. Het is een prachtige organisatie met betrokken medewerkers. Voor de Raad van Toezicht was 2018 een bijzonder jaar. In een regulier jaar besteden wij als Raad van Toezichtleden al veel tijd aan allerlei overleggen met en over MeanderGroep. Die betrokkenheid is noodzakelijk om vertrouwen op te bouwen bij alle gremia binnen de organisatie, van het beleidsteam tot de medezeggenschapsorganen. We hebben met iedereen een goede band. In het afgelopen jaar heeft de Raad van Toezicht bovenmatig veel tijd en inspanning besteed aan Meander. Dat was onverwacht want wie begin 2018 had voorspeld dat we op zoek moesten naar een ander bestuur, had ik voor gek verklaard.”

Eigen regie behouden

“Leidraad bij de keuzes welke zorg wij verlenen en hoe we dat doen, moet zijn: wat willen mensen zelf en hoe ondersteunen wij hen zo dat de eigen regie zo lang mogelijk behouden blijft. In de thuiszorg is Meander koploper; ook intramuraal gebeuren prachtige dingen. Mijn wens voor de toekomst is dat Meander ook hier iets heel nieuws weet op te zetten dat zich als een olievlek door de organisatie en daarbuiten weet te verspreiden.”

Regelvrijheid voor professionals

“Het feit dat Meander voor de tweede achtereenvolgende keer tot aantrekkelijkste werkgever van Limburg is verkozen, is een thermometer voor hoe medewerkers de organisatie waarderen. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat Meander daadwerkelijk de regelvrijheid van de professionals realiseert. Wat betreft de inzet van de extra zorggelden voor meer personeel pleit ik ervoor niet direct in aantallen te denken maar vooral te kijken naar de benodigde competenties van medewerkers. Kijk hoe we welbevinden en kwaliteit van leven van ouderen kunnen optimaliseren, houd rekening met verwachtingen van ouderen en hun naasten, en stem daar de zorg en ondersteuning op af. Dat betekent vrijwel zeker dat er meer variatie nodig is in medewerkers, zowel in vaardigheden als opleidingsniveau. Stem daar het soort personeel dat je aanneemt, op af.”

Ontschotting het belangrijkst

“De belangrijkste innovatie die afgelopen jaar is ingezet, vind ik de ontschotting tussen thuiszorg en intramurale zorg. Bij die ontwikkeling hebben we nog wel een weg te gaan. De belangrijkste doelstelling daarbij is het borgen van de continuïteit van zorg als cliënten in de thuiszorg bijvoorbeeld verhuizen naar het verpleeghuis. Zodat ouderen en hun naasten deze ingrijpende verandering als een vertrouwde en relatief warme overgang ervaren. Binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg is Trans-senior van start gegaan, een groot Europees project waarin wordt onderzocht hoe transities in de ouderenzorg, bijvoorbeeld van thuis naar het verpleeghuis, voorkomen en verbeterd kunnen worden. MeanderGroep is partner hierin.”

Vet op de botten

“Na een financieel moeilijkere periode is MeanderGroep in rustiger vaarwater gekomen. Dat er nu wat meer ‘vet op de botten’ zit, is noodzakelijk want bij Meander staan belangrijke investeringen op stapel, onder andere voor de revitalisering van Verpleeghuis Lückerheide en het nieuwe zorgcentrum in Bocholtz. Daarvoor is nu een goede basis gelegd.”

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep