Tien jaar Hulp bij Dementie Parkstad

Twee keer per week gaat hij naar de dagbesteding in Heerlen, de tachtigjarige heer Vaessen. Met veel plezier. “Ik word daar gewaardeerd als mens”, vertelt hij. Naast hem zit zijn echtgenote en tegenover hem Raffaella Smedts, de casemanager dementie van het echtpaar. Zij was het die de heer Vaessen stimuleerde om naar de dagbesteding te gaan. “En daar ben ik blij om”, zegt hij. “Ik ook”,knikt zijn vrouw. “Ik kan die dagen even tot rust komen.”


Betere zorg thuis voor mensen met dementie: dat was in 2008 de inzet van de ketenpartners in Parkstad die hiervoor een convenant ondertekenden. Inmiddels zijn de casemanagers dementie van Hulp bij Dementie Parkstad niet meer weg te denken. “De zorg is in die tien jaar echt geprofessionaliseerd. Ons ideaal is om nog meer mensen te bereiken, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium van de ziekte”, vertelt Nicole Thomas. Zij is nu bijna zes jaar ketenregisseur van wat tegenwoordig Hulp bij Dementie Parkstad heet. Hierin werken zorg- en welzijnsorganisaties, huisartsen, ziekenhuis en de gemeenten in Parkstad samen aan betere dementiezorg.

Vanuit de MeanderGroep en Cicero zijn nu dertig casemanagers aan het werk die 1550 mensen met dementie en hun mantelzorgers thuis begeleiden. Vaak gebeurt dat op initiatief van de huisarts, neuroloog of geriater. Maar de hulp bij het huishouden met een ‘niet pluis gevoel’ kan eveneens contact opnemen met de casemanager in de buurt. “Wij zijn het aanspreekpunt en weten wat er aan zorg en ondersteuning mogelijk is”, vertelt Raffaella Smedts. Het liefst starten de casemanagers hun werk als er al wel problemen zijn, maar nog geen officiële diagnose. “We proberen de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen en begeleiden mantelzorgers in hoe ze beter met de situatie om kunnen gaan. Is professionele hulp nodig, dan gebeurt dat in overleg met de huisarts”, vertelt Raffaella Smedts.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep