Peter Thuis is bestuursvoorzitter van ROC Gilde Opleidingen en voorzitter raad van toezicht binnen MeanderGroep.

‘Een kritische vriend van Meander’

“Ik ben onder de indruk geraakt van de kwaliteit en professionaliteit van de zorgverlening door Meander. Niet alles kan echter altijd 100% goed verlopen. Belangrijk is dat wij daar met elkaar open over kunnen spreken en daardoor zaken verbeteren.”

Ir. Peter Thuis is sinds 3 jaar lid van de raad van toezicht (rvt) van MeanderGroep Zuid-Limburg. Op 1 oktober 2019 volgde hij Prof. Jan Hamers, van wie de zittingstermijn verlopen was, op als voorzitter. De heer Thuis is bedrijfskundige, auteur van diverse boeken in dit vakgebied, bestuursvoorzitter van ROC Gilde Opleidingen en commissaris bij een bank. “Ik heb in mijn hoofdfunctie altijd gewerkt in de publieke sector. In mijn ogen is dat werk dat er écht toe doet. Dat geldt zeker ook voor werk in de zorg. Ik ben er trots op dat ik op voordracht van de cliëntenraad benoemd ben in de rvt. ”

Omdat een derde van de studenten van Gilde Opleidingen een uitstekende opleiding volgt in zorg en welzijn, was de wereld van de zorg hem niet onbekend. Maar toen de heer Thuis startte als lid van de raad van toezicht, heeft hij eerst twee dagen meegelopen in de zorg om ook zo kennis te maken met het werkterrein van Meander. “Ik was een dag in Firenschat en ging een dag op pad met medewerkers van Meander GTB. In beide gevallen was ik vol lof over de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de Meander collega’s die vaak geconfronteerd worden met zware problematiek. Daardoor en via het lezen van veel stukken en via gesprekken met mensen binnen en buiten Meander houd ik me op de hoogte van wat er speelt in de organisatie. Iedere vergadering trekken we een uur uit voor mensen die vanuit Meander ons informeren over wat er speelt. Ook vergaderen we regelmatig in één van de Meander locaties en spreken daar met medewerkers. Onze vraag is altijd: ‘waar ben je trots op en wat kan beter?’”

De raad van toezicht speelt een belangrijke rol in een organisatie als Meander. In Nederland is het zo dat in organisaties die gefinancierd worden met publiek geld, er een orgaan is dat namens de maatschappij toezicht houdt en dat is de raad van toezicht. De raad van toezicht benoemt de raad van bestuur, is diens werkgever en houdt toezicht op het door de raad van bestuur uitgestippelde beleid en de uitvoering daarvan. Bij zware dossiers, zoals de strategie, de jaarbegroting en de topstructuur, is instemming van de raad vereist. “De kunst bij dit alles is voldoende afstand te houden en tegelijkertijd via een open dialoog het functioneren van de organisatie nauwgezet te volgen. Beschouw het als de rol van een kritische vriend.”

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep