Hoezo Eigen Kracht?

Leren en werken in de zorg

Hoezo Eigen Kracht?

Jose Blezer
Auteur Jose Blezer 22 augustus 2019

Een beetje argwanend kijkt mevrouw mij aan. Ik zie haar denken: "Wie is die vrouw en wat doet zij hier? Ik ken haar niet?"
Nadat zij de koffie die ik had neergezet zelf heeft ingeschonken, besluit ze dat ik wel aardig ben en begint ze volop te vertellen.
"Ja, ik moet zo naar huis. Ik ben nu lang genoeg hier geweest. Het is hier wel goed, hoor. Maar ik ga nu weer naar mijn eigen huis." Vervolgens geeft ze iedereen een hand, zwaait nog even en loopt naar haar kamer.

De rest van de bewoners zwaait terug en gaat verder waar ze mee bezig zijn. Mevrouw komt na een kwartier terug en gaat er gezellig weer bij zitten. Ze heeft haar vaste plek aan tafel en begint ook weer met haar buurvrouw te vertellen, alsof ze vandaag voor het eerst aanschuift....

Ik ben een dagje aan het meehelpen in de zorg. Elk zomer worden wij als kantoormedewerkers gevraagd dit te doen om de krapte in de bezetting op te vangen, maar ook om feeling te houden met wat er speelt in het dagelijks leven van onze bewoners. Ik kan daar erg van genieten.

Na de koffie gaan we met vier bewoners wandelen. Mevrouw loopt ook weer mee. Ze vertelt over de tuinen die ze onderweg ziet en al het werk dat dat met zich meebrengt en dat vooral het snoeien van de heggen arbeidsintensief is. Maar zegt ze: "dat hoef ik gelukkig niet meer te doen. Ik heb nu iemand die dat voor me doet". 

De tuin hoef ik gelukkig niet meer te doen, zegt ze. Daar heb ik iemand voor.

Terug op de woonvorm helpt een vriendelijke bewoner mee om het beslag te mengen voor de muffins die worden gemaakt. Hij heeft zijn volle aandacht bij het bedienen van de mixer. Het lijken gewone huiselijke taferelen en dat zijn het natuurlijk ook. De bewoners van deze kleinschalige woonvorm vormen samen een soort van familie. Ze ondernemen samen met de verzorging activiteiten en helpen met koken en opruimen waar mogelijk.
Dit onderstreept het belang van 'eigen kracht'. Ze zijn onderdeel van deze besloten familie in de woonvorm en horen erbij. Ze zijn hier op hun plek en hebben hun eigen bezigheden. Dingen die ze graag doen: muziek luisteren, wandelen, meehelpen bij en klaarzetten van het eten, kleurplaten inkleuren. Maar ook, waar mogelijk, meehelpen bij hun eigen zorg.

Het is belangrijk om bewoners zoveel mogelijk nog zelf te laten doen, zelf zinvol bezig te laten zijn en ook in beweging te laten blijven.
Ik zie dat het hen goed doet en het wordt bevestigd door de mevrouw die weer naast me zit, me aanstoot en zegt: "Wat hubbe veer ut mèr good!"

Auteur

Jose Blezer

Als docent bij Meander Leren ontmoet je veel medewerkers in de zorg. Je geeft les maar leert tegelijkertijd heel veel van je deelnemers en hun verhalen. Wat me vooral raakt is de passie waarmee er gewerkt wordt in de zorg, en hoeveel we met en van elkaar leren.