SLIMMER is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor volwassenen met overgewicht en een verhoogd gezondheidsrisico. Het programma richt zich op het duurzaam verbeteren van de leefstijl. SLIMMER is onderbouwd vanuit wetenschap en doorontwikkeld in de praktijk.

Het SLIMMER programma

Het SLIMMER programma duurt 2 jaar en bestaat uit een intensief voedings- en beweegprogramma van 6 maanden en een onderhoudsprogramma van 18 maanden. Het programma omvat individuele afspraken en groepsbijeenkomsten. Deelnemers worden begeleid naar lokaal beweegaanbod en ondersteund door terugkommomenten. Onderwerpen die aan bod komen zijn voeding, beweging, slaap, stress & ontspanning. De uitvoering is in handen van zorgverleners (leefstijlcoach, diëtist, fysio- en oefentherapeut) en lokale beweegprofessionals.

Doelgroep

SLIMMER richt zich op volwassenen met obesitas (BMI 30-40) óf overgewicht (BMI ≥ 25) met een verhoogd gezondheidsrisico. Een verwijzing van de huisarts of medisch specialist is noodzakelijk.

Erkenning van effectieve aanpak

SLIMMER is een erkende interventie en daarmee een effectieve aanpak. De interventie is erkend op het niveau van goede aanwijzingen voor effectiviteit. SLIMMER staat geregistreerd in het loket gezond leven van het RIVM.

Duurzaam gewichtsverlies

SLIMMER leidt tot een duurzaam gewichtsverlies van gemiddeld 3 kilogram. Ook leidt SLIMMER tot verbeteringen in klinische en metabole risicofactoren, voedingsinname, beweging en kwaliteit van leven. Na het programma geeft 64% van de deelnemers aan het aangepaste voedingsgedrag vol te kunnen blijven houden en 78% van de deelnemers geeft aan meer te zijn gaan bewegen en sporten.

Gedragsverandering en gedragsbehoud

Het bevorderen van een duurzame gedragsverandering naar een gezonde leefstijl staat centraal in het SLIMMER programma. Hiervoor worden verschillende methoden en technieken ingezet, zoals het stellen van doelen (via het Actieplan SLIMMER), motivational interviewing, mobiliseren van sociale steun en het vergroten van vaardigheden door oefening.

Medewerkers

3

Locaties

1

Contact

Voor een eerste afspraak of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Paramedische Dienst via

T | 045 - 546 74 80

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep