Jaarbeeld 2018

“Ik ben op 1 februari 2019 in dienst getreden van MeanderGroep. Inmiddels leer ik de organisatie in al zijn facetten kennen. Kenmerkend aan MeanderGroep is de breedte van de organisatie: intra- en extramuraal, met verschillende disciplines, verschillende groepen klanten, van jong tot oud. En dus ook met verschillende typen medewerkers. Ik ontmoet heel veel mensen die met een grote toewijding hun werk doen.”

Jack Jansen,

voorzitter raad van bestuur MeanderGroep

Professor dr. Jan Hamers

hoogleraar ouderenzorg Maastricht University en Raad van Toezicht MeanderGroep

“Vertrouwen vergt betrokkenheid”

“Ik ben oprecht trots op Meander. Het is een prachtige organisatie met betrokken medewerkers. Voor de Raad van Toezicht was 2018 een bijzonder jaar. In een regulier jaar besteden wij als Raad van Toezichtleden al veel tijd aan allerlei overleggen met en over MeanderGroep. Die betrokkenheid is noodzakelijk om vertrouwen op te bouwen bij alle gremia binnen de organisatie, van het beleidsteam tot de medezeggenschapsorganen.

Lees hier het volledige interview