Verpleeghuis Lückerheide

 • St. Pieterstraat 145
 • 6463 CS Kerkrade

235 bewoners

Over deze locatie

Verpleeghuis Lückerheide richt zich vooral op mensen die speciale zorg vragen. Het gaat dan met name om onderstaande doelgroepen;

 • mensen met (geronto-)psychiatrie en dementie
 • mensen met het syndroom van Korsakov (www.korsakovkenniscentrum.nl) 
 • jong dementerenden
 • palliatieve zorg
 • mensen met de ziekte van Parkinson (www.parkinsonnet.nl) en cognitieve stoornissen of dementie

Zorgprofiel

Om te komen wonen bij MeanderGroep heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Het CIZ beoordeelt of iemand recht heeft op zorg uit de Wet Langdurige Zorg. Als u een indicatie ontvangt staat hier een omschrijving op van uw zorg. Dit heet een zorgprofiel ook wel bekend als zorgzwaartepakket.

Binnen verpleeghuis Lückerheide kunnen mensen met zorgprofiel (zorgzwaartepakket) VV 5, 7, 8, 9b en 10 komen wonen. In dit overzicht vindt u de omschrijving van uw zorgprofiel

Folders

Korsakov 
Lückerheide jong dementerende 
Parkinsonaanbod
Dagbehandeling Parkinson

In overleg met de huisarts of neuroloog is het mogelijk om vanuit thuis, het ziekenhuis of vanuit de revalidatieafdelingen van Zorg- en Revalidatiecentrum Hambos permanent te gaan wonen op de Woongroep Parkinson (afdeling de Narcis) van Verpleeghuis Lückerheide. Deze afdeling bestaat uit drie woongroepen voor elk 10 bewoners en is bedoeld voor mensen met de ziekte van Parkinson of een Parkinsonisme. Elke woongroep kent weer zijn eigen specialisatie, waarbij de cognitieve stoornissen en/of een dementie op de voorgrond staan.  Hiermee is Verpleeghuis Lückerheide een van de weinige aanbieders in heel Nederland. Ook bestaat de mogelijkheid voor een kortdurend verblijf op de Woongroep Parkinson voor bijvoorbeeld observatie, screening, instellen op medicatie en het even tot rust kunnen komen van de mantelzorger om de zorg thuis te kunnen blijven geven.

Daarnaast biedt Meander op twee locaties dagbehandeling voor mensen met Parkinson. Op de Woongroep Parkinson is dat voor mensen die geleidelijk willen wennen aan een verblijf. De dagbehandeling Parkinson op de locatie Hambos is bedoeld voor mensen die nog thuis wonen maar bij wie de mantelzorgers deels ontlast willen worden, zodat zij de zorg thuis zolang mogelijk kunnen blijven geven.

Lees het artikel 'Volledig gevangen in hun eigen lichaam' van Johan Carbo uit het Parkinson Magazine nr. 5 van oktober 2016 over de bijzondere behandeling van Parkinsonpatiënten in Kerkrade. Johan Carbo.pdf

Bekijk hier het filmpje van de woongroep Parkinson;

 

Fixatievrij

Waardeer ons op zorgkaartnederlandDe buurt


Activiteiten

We hebben in de Lückerheide een hout bewerkingsactiviteit deze is van maandag tot en met zaterdag van 9:30 uur tot 11:30 uur en van 13:30 uur tot 16:00 uur. Het is een activiteit die een arbeidsmatig karakter heeft.

In eerste instantie is deze voor de mensen met Korsakov, maar daar we verschillende doelgroepen hebben kunnen hier ook andere bewoners aan deelnemen als ze hier affiniteit mee hebben. (bijvoorbeeld mensen van de Dagbehandeling, Jong dementerenden en Parkinson)
Maandag

 • Muziekorkest
 • Wandelen
 • Kienen
 • Zangkoor
 • Houtbewerking

Dinsdag

 • Wandelen
 • Schilderclub
 • Complementaire zorg
 • Beatclub

Woensdag

 • Hobbyclub

Donderdag

 • Wandelen

Vrijdag

 • Volksdansen
 • Weekafsluiting
 • Zwemmen

Zaterdag

 • Houtbewerking

Verpleeghuis Lückerheide in beeld