Groepswoningen Rode Beuk

 • Kloosterstraat 131
 • 6369 AB Simpelveld

18 bewoners

Over deze locatie

Rode Beuk bestaat uit drie groepswoningen gelegen in het centrum van de gemeente Simpelveld.

Rode Beuk biedt verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (PG).
De namen van de groepswoningen zijn: 

 • Eekhoorn
 • Veldmuis
 • Korenwolf

Elke bewoner heeft een eigen kamer en een gezamenlijke huiskamer.

Het dagelijks leven in de groepswoningen benadert zoveel mogelijk een ‘gewone’ thuissituatie. De bewoners worden betrokken bij alle bezigheden die een huishouden met zich meebrengt. Ook hun familie en andere mantelzorgers spelen hierin een belangrijke rol.

Zorgprofiel

Om te komen wonen bij MeanderGroep heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Het CIZ beoordeelt of iemand recht heeft op zorg uit de Wet Langdurige Zorg. Als u een indicatie ontvangt staat hier een omschrijving op van uw zorg. Dit heet een zorgprofiel ook wel bekend als zorgzwaartepakket.

Binnen Rode Beuk kunnen mensen met zorgprofiel (zorgzwaartepakket) VV 5 komen wonen. In dit overzicht vindt u de omschrijving van uw zorgprofiel

Bekijk hier het overzicht van Meander locaties in kaart.


Fixatievrij

Waardeer ons op zorgkaartnederland


De buurt

In het bij de Rode Beuk behorende Grand Café vinden activiteiten plaats van Meander en Impuls.

Verder zijn in de Rode Beuk gevestigd: het Medisch Centrum Simpelveld met een apotheek, huisartsen, fysio- en osteopathie en Meander Thuiszorg. 


Activiteiten

Voor verdere informatie over de activiteiten kunt u contact opnemen met de activiteitenbegeleiding via telefoonnummer: 045 - 205 00 71

Maandag

 • Meer bewegen voor ouderen
 • Geheugentraining
 • Creatieve- en spelactiviteit
 • Zingen (1ste maandag v.d.maand)

Dinsdag

 • Sjoelen
 • Gezelschapsspel

Woensdag

 • Meer bewegen voor ouderen
 • Bakactiviteit
 • Kienen (even weken)
 • Creatieve activiteit (oneven weken)

Vrijdag

 • Wandelen
 • Bewegen op muziek
 • Kaartgroep
 • Herengroep
 • Creatieve activiteit.

Groepswoningen Rode Beuk in beeld