Groepswoningen Bocholtz

  • Schoolstraat 30
  • 6351 EJ Bocholtz

32 bewoners

Over deze locatie

Zorgcentrum Bocholtz bestaat uit vier groepswoningen met verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (PG).
De namen van de groepswoningen zijn: 

  • Eik
  • Iep
  • Kastanje 
  • Oude Linde.

De thuissituatie wordt zoveel mogelijk nagebootst. Elke dag wordt vers gekookt. Er vinden zowel individuele als gemeenschappelijke activiteiten plaats.De robot zeehond PARO wordt ingezet om bewoners zintuiglijk te stimuleren.

Sinds juni 2017 kunnen ook mensen met een lichamelijke beperking (indicatie somatiek ZZP 4 en 6) in deze groepswoningen komen wonen. Dit geldt alleen voor inwoners van Bocholtz en Simpelveld, die in de eigen gemeente willen blijven wonen. Deze bewoners moeten rekening houden met het feit dat de woonomgeving aangepast is aan mensen met dementie.

Zorgprofiel

Om te komen wonen bij MeanderGroep heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Het CIZ beoordeelt of iemand recht heeft op zorg uit de Wet Langdurige Zorg. Als u een indicatie ontvangt staat hier een omschrijving op van uw zorg. Dit heet een zorgprofiel ook wel bekend als zorgzwaartepakket.

Binnen zorgcentrum Bocholtz kunnen mensen met zorgprofiel (zorgzwaartepakket) VV 4, 5 en 6 en LG 4 komen wonen. In dit overzicht vindt u de omschrijving van uw zorgprofiel

Fixatievrij

Waardeer ons op zorgkaartnederland


De buurt

Zorgcentrum Bocholtz is gelegen in de gemeente Simpelveld-Bocholtz.

Naast het zorgcentrum ligt de Kloosterhof, een complex van 39 zorgappartementen. Door aansluiting op het alarmeringssysteem van het zorgcentrum kan 24 uur per etmaal een beroep gedaan worden op zorg. 


Groepswoningen Bocholtz in beeld