Gezondheidscentrum Wijngracht, spreekuurlocatie Para Medische Dienst

  • Wijngracht 64
  • 6461 AL Kerkrade

Over deze locatie

MeanderGroep gebruikt diverse locaties waar u behandeld kunt worden door een therapeut. Dit is de locatie in centrum | Kerkrade


De buurt

Spreekuur locatie van de Para Medische DienstParamedische diensten

Binnen deze diensten werken de verschillende disciplines nauw met elkaar samen. Indien gewenst kan de medewerker naast zijn eigen specialiteit ook de expertise van de andere disciplines inschakelen. Op deze wijze versterkt men elkaar en kunnen de therapiedoelstellingen multidisciplinair aangepakt worden.

Voeding en dieet

Roos Blom - Notten

Roos Blom - Notten

Floor Blokland

Floor Blokland

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep