Voorzitter cliëntenraad Vroenhof - Hoog Anstel

Wij zijn op zoek naar:

Een VOORZITTER voor de CLIËNTENRAAD Vroenhof Hoog Anstel

De cliëntenraad is er voor bewoners, maar ook voor naasten. Een cliëntenraad functioneert door een goed overleg met de directie door middel van een open dialoog. De voorzitter heeft een belangrijke rol in deze: hij/zij zorgt mede voor een cultuur van vertrouwen, waarin de cliënten en zorgaanbieder als gelijken met elkaar in gesprek gaan. De gesprekken hebben met name het dagelijkse leven van de bewoners als onderwerp. Welke zorg hebben zij nodig om hun kwaliteit van leven te bewaren?

Lid zijn van een cliëntenraad betekent dat er ++inzet++ van u verwacht wordt, en ++kennis++ van de regelgeving omtrent cliëntmedezeggenschap. Van een cliëntenraadslid wordt verwacht dat hij/zij niet alleen goed geïnformeerd is, maar ook een ++visie++ heeft op de gebeurtenissen die plaatsvinden en daarop ++anticipeert++. Een cliëntenraadslid houdt niet alleen rekening met de dagelijkse gang van zaken, maar ook met de komende ontwikkelingen en reageert hierop in het belang van de bewoners. En dat allemaal gezien vanuit de beleving van de bewoners.

Van de voorzitter wordt verwacht dat deze bereid is/in staat is:

 • zakelijk maar betrokken leiding te geven aan de vergadering;
 • de leden te stimuleren tot een bijdrage;
 • zich te verdiepen in de zorg in Nederland, bij MeanderGroep en specifiek in Hoog Anstel en Vroenhof;
 • zich te kunnen inleven in de belangen van bewonersen in staat is de gemeenschappelijke belangen van bewonerste behartigen, zonder het belang van de organisatie uit het oog te verliezen;
 • kennis te vergaren van wet- en regelgeving omtrent medezeggenschap bewoners;
 • vanuit de cliëntenraad zitting te nemen in de Centrale Cliëntenraad en daar te kunnen omgaan met het mandaat dat hij/zij vanuit de cliëntenraad krijgt, rekening houdend met het feit dat de Centrale Cliëntenraad de belangen behartigt van alle bewoners en klanten van Meander en locatie-overstijgend werkt;
 • over goede sociale vaardigheden te beschikken en een verbinder te zijn (samenwerken in teamverband binnen de cliëntenraad, tussen de cliëntenraad en de Centrale Cliëntenraad en tussen de cliëntenraad en het management);
 • over goede communicatieve vaardigheden te beschikken (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden);
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

Wij bieden u

 • De mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen MeanderGroep van nabij te volgen.
 • De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van de bewoners van Hoog Anstel en Vroenhof te helpen versterken.

Praktische informatie

 • Het betreft een vrijwillige functie waarvoor een onkostenvergoeding wordt toegekend.
 • Kandidaten worden door een selectiecommissie geïnterviewd.
 • De cliëntenraad draagt de nieuwe voorzitter voor en de clusterdirecteur benoemt.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt MGZL graaguw motivatiebrief en CV per e-mail aan Angelique Vermeulen: angeliquevermeulen@mgzl.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angelique Vermeulen, manager.

Tel: 045-2114800 of 06-43364465.

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep