Voorzitter cliëntenraad De Dormig, Heiveld en BarbaraHoes

De cliëntenparticipatie van MeanderGroep Zuid-Limburg is geregeld in lokale cliëntenraden, clusterraden en één centrale cliëntenraad, waarin alle clusters vertegenwoordigd zijn. De lokale cliëntenraden zijn de ogen en oren én de spreekbuis van de bewoners.

De cliëntenraad van verpleeghuizen De Dormig, Heiveld en BarbaraHoes is op zoek naar een voorzitter.

De cliëntenraad is er voor bewoners, maar ook voor familie. Een cliëntenraad functioneert door een goed overleg met de directie door middel van een open dialoog. De voorzitter heeft een belangrijke rol in deze: hij/zij zorgt mede voor een cultuur van vertrouwen, waarin de cliënten en zorgaanbieder als gelijken met elkaar in gesprek gaan. De gesprekken moeten vooral gaan over het dagelijkse leven van de bewoner. Welke zorg hebben zij nodig om hun kwaliteit van leven te bewaren?

Lid zijn van een cliëntenraad betekent dat er inzet van je verwacht wordt, en kennis van de regelgeving omtrent cliëntmedezeggenschap. Van een cliëntenraadslid wordt verwacht dat hij/zij niet alleen goed geïnformeerd is, maar ook een visie heeft op de gebeurtenissen die plaatsvinden. Een cliëntenraadslid houdt niet alleen rekening met de dagelijkse gang van zaken, maar ook met de komende ontwikkelingen en reageert hierop in het belang van de cliënten. En dat allemaal gezien vanuit de beleving van de bewoner.

Van de voorzitter wordt verwacht dat deze bereid is/in staat is:

 • zakelijk maar betrokken leiding te geven aan de vergadering;
 • de leden te stimuleren tot een bijdrage;
 • zich te verdiepen in de zorg in Nederland en in De Dormig, Heiveld en het BarbaraHoes;
 • zich te kunnen inleven in de belangen van cliënten en in staat is de gemeenschappelijke   belangen van cliënten te behartigen, zonder het belang van de organisatie uit het oog te verliezen;
 • kennis te vergaren van wet- en regelgeving omtrent medezeggenschap cliënten;
 • over goede sociale vaardigheden te beschikken (samenwerken in teamverband);
 • over goede  communicatieve vaardigheden te beschikken (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden);
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

Overig

 • kandidaten worden door een selectiecommissie geïnterviewd.
 • de cliëntenraad draagt de nieuwe voorzitter voor en de clusterdirecteur benoemt.
 • het betreft een onbezoldigde functie waarbij een vacatievergoeding wordt toegekend.

Interesse?

Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw motivatiebrief met CV te versturen aan Dorothy van Bergen: dorothyvanbergen@mgzl.nl

Informatie?

Voor meer informatie kunt u bellen met de huidige voorzitter van de cliëntenraad, mevrouw J. de Bree, telefoonnummer 06 -16775152.

Voor meer informatie kunt u hier de pagina bekijken o.a. over Medezeggenschap: cliëntenraden; OR; VVAR; Raad van Stakeholders.

Ik wil solliciteren