Voorzitter cliëntenraad De Dormig en Heiveld

MeanderGroep hecht veel waarde aan de mening van onze klanten/bewoners en die van hun familie over de zorg en diensten die wij leveren. Alles wat we doen, is erop gericht dat klanten/bewoners de regie behouden over hun eigen leven. Zij staan centraal bij Meander. In onze gesprekken met klanten/bewoners vragen we regelmatig hun mening en zij kunnen natuurlijk altijd terecht bij hun verzorgende. Zo werken we samen aan persoonsgerichte zorg, en bieden wij directe, individuele inspraak.

Daarnaast zijn er ook onderwerpen die meerdere klanten/bewoners raken. Dat geldt voor klanten van de thuiszorg en de hulp bij het huishouden (WMO/bijzondere dienstverlening), en voor onze bewoners van onze verpleeghuizen, groepswoningen of wijkzorgcentra. Deze onderwerpen komen aan de orde in de medezeggenschapsorganen van Meander, de cliëntenraden. Zij verbinden en behartigen de gemeenschappelijke belangen van de klanten/bewoners. Zij nemen ook initiatief om de informatie over en de kwaliteit en service van de zorg in het algemeen te verbeteren door overleg, advisering en instemming. De cliëntenraden vinden hun basis in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ 2018).

Meander organiseert de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de klanten/bewoners. Er zijn cliëntenraden, ingesteld voor één (soms 2) locatie(s) die de gemeenschappelijke belangen behartigen van de bewoners binnen  die locatie. Ook de thuiszorg en Wmo/bijzondere dienstverlening hebben ieder een cliëntenraad.  Daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad, waarin afgevaardigden van alle cliëntenraden vertegenwoordigd zijn.

De cliëntenraad van verpleeghuizen De Dormig en Heiveld is op zoek naar een voorzitter.

Verpleeghuis De Dormig bestaat uit:

 • verpleeghuiszorg voor 50 bewoners met dementie
 • complexe verpleeghuiszorg voor 27 mensen met lichamelijke beperkingen
 • dagbehandeling, zowel voor mensen met dementie als voor mensen met een lichamelijke beperking
 • wijkpunt voor buurtbewoners: meedoen met activiteiten of onder het genot van een kopje koffie een praatje maken met buurtgenoten. Ook kan men hier binnen lopen met vragen of ideeën over de leefbaarheid in de wijk.

Zorgbungalows Heiveld:

Heiveld bestaat uit 6 bungalows gebouwd voor mensen met dementie. Elke woning biedt ruimte aan 7 bewoners. Ieder van hen heeft een eigen kamer en zij delen de woonkamer, de keuken en het sanitair. De bungalows zijn voorzien van de nieuwste technieken zodat de zelfstandigheid van de bewoners optimaal wordt ondersteund. De woningen hebben een gezamenlijke binnentuin die zo ontworpen is dat de bewoners hier veilig kunnen wandelen en elkaar kunnen ontmoeten.

De bungalows zijn voorzien van de nieuwste technieken zodat de zelfstandigheid van de bewoners optimaal wordt ondersteund.

Het dagelijks leven in de bungalows benadert zoveel mogelijk een ‘gewone’ thuissituatie. De bewoners worden betrokken bij alle bezigheden die een huishouden met zich meebrengt. Ook hun familie en andere mantelzorgers spelen hierin een belangrijke rol. Deze huiselijkheid in combinatie met liefdevolle zorg en aandacht maakt dat de bewoners zich hier optimaal op hun gemak zullen voelen.

De cliëntenraad van verpleeghuizen De Dormig en Heiveld is op zoek naar een voorzitter.

De cliëntenraad is er voor bewoners, maar ook voor familie. Een cliëntenraad functioneert door een goed overleg met de directie door middel van een open dialoog. De voorzitter heeft een belangrijke rol in deze: hij/zij zorgt mede voor een cultuur van vertrouwen, waarin de cliënten en zorgaanbieder als gelijken met elkaar in gesprek gaan. De gesprekken moeten vooral gaan over het dagelijkse leven van de bewoner. Welke zorg hebben zij nodig om hun kwaliteit van leven te bewaren?

Lid zijn van een cliëntenraad betekent dat er inzet van u verwacht wordt, en kennis van de regelgeving omtrent cliëntmedezeggenschap. Van een cliëntenraadslid wordt verwacht dat hij/zij niet alleen goed geïnformeerd is, maar ook een visie heeft op de gebeurtenissen die plaatsvinden en daarop anticipeert. Een cliëntenraadslid houdt niet alleen rekening met de dagelijkse gang van zaken, maar ook met de komende ontwikkelingen en reageert hierop in het belang van de cliënten. En dat allemaal gezien vanuit de beleving van de bewoners.

Van de voorzitter wordt verwacht dat deze bereid is/in staat is:

 • zakelijk maar betrokken leiding te geven aan de vergadering;
 • de leden te stimuleren tot een bijdrage;
 • zich te verdiepen in de zorg in Nederland, bij Meander en specifiek in De Dormig en Heiveld
 • zich te kunnen inleven in de belangen van cliënten en in staat is de gemeenschappelijke  belangen van cliënten te behartigen, zonder het belang van de organisatie uit het oog te verliezen;
 • kennis te vergaren van wet- en regelgeving omtrent medezeggenschap cliënten;
 • vanuit de cliëntenraad zitting te nemen in de centrale cliëntenraad en daar te kunnen omgaan met het mandaat dat hij of zij vanuit de cliëntenraad krijgt, rekening houdend met het feit dat de centrale cliëntenraad de belangen behartigt van alle bewoners en klanten van Meander en locatie overstijgend werkt;
 • over goede sociale vaardigheden te beschikken en een verbinder te zijn (samenwerken in teamverband binnen de cliëntenraad, tussen de cliëntenraad en de centrale cliëntenraad en tussen de cliëntenraad en het management);
 • over goede communicatieve vaardigheden te beschikken (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden);
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

Wij bieden u:

 • De mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen Meander van nabij te volgen
 • De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van bewoners van Dormig en Heiveld te helpen versterken

Praktische informatie

 • Het betreft een vrijwillige functie waarvoor een onkostenvergoeding wordt toegekend
 • Kandidaten worden door een selectiecommissie geïnterviewd.
 • De cliëntenraad draagt de nieuwe voorzitter voor en de clusterdirecteur benoemt.

Interesse?

Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw motivatiebrief met CV te versturen aan Dorothy van Bergen: dorothyvanbergen@mgzl.nl

Informatie?

Voor meer informatie kunt u bellen met de huidige voorzitter van de cliëntenraad, mevrouw J. de Bree, telefoonnummer 06 -16775152.

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep