Voorzitter centrale cliëntenraad MeanderGroep Zuid-Limburg

Bij MeanderGroep Zuid-Limburg werken mensen met aandacht. Aandacht voor iedereen; jong en oud, arm en rijk, ziek en gezond. Om die reden bieden wij diensten aan waar onze klanten hun hele leven gebruik van kunnen maken, op het gebied van preventie, welzijn, wonen, zorg en gemak. MeanderGroep is werkzaam in de regio Parkstad en aangrenzende gebieden. Landelijk gezien behoort MeanderGroep tot de koplopers op het gebied van toekomstbestendige zorgverlening. Elke vorm van dienstverlening (ondersteuning, begeleiding, verzorging en verpleging) die MeanderGroep biedt, is erop gericht om mensen de regie over hun eigen leven te laten behouden en zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren.
MeanderGroep is een systeemaanbieder. 

Wij bieden 24 uur per dag diensten bij mensen thuis en dicht bij huis aan. Voor de kleine groep waarvoor zelfstandig wonen niet meer haalbaar is, bieden wij woonvoorzieningen aan; zoveel mogelijk kleinschalig en per wijk opgezet. Jaarlijks verlenen we zorg aan meer dan 20.000 klanten van alle leeftijden. Meander kan niet zonder gemotiveerde en deskundige medewerkers. Met ongeveer 5.000 medewerkers zijn wij één van de grootste werkgevers in de regio. In 2017 en 2018 zijn wij gekozen als meest aantrekkelijke werkgever van Limburg (verkiezing Limburgse Werkgeversvereniging). Naast tevreden klanten en enthousiaste medewerkers gaat MeanderGroep voor een gezonde bedrijfsvoering. Dat maakt ons een Triple A-organisatie.

De cliëntenparticipatie van MeanderGroep Zuid-Limburg is geregeld in lokale cliëntenraden, clustercliëntenraden en één centrale cliëntenraad (CCR), waarin alle clusters vertegenwoordigd zijn. De centrale cliëntenraad levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de strategie en de toekomstvisie van MeanderGroep.

De centrale cliëntenraad van MeanderGroep Zuid-Limburg is op zoek naar een voorzitter.

Profiel

De voorzitter dient:

  • zich te kunnen inleven in de belangen van cliënten, in het bijzonder cliënten van deze regio, en is in staat de gemeenschappelijke   belangen van cliënten te behartigen, zonder het belang van de organisatie uit het oog te verliezen;
  • kennis te hebben van wet- en regelgeving omtrent medezeggenschap cliënten;
  • kennis te hebben van de zorg in Nederland en van de werkvelden van de MeanderGroep in het bijzonder;
  • geen lid te zijn van een lokale cliëntenraad of clusterraad van MeanderGroep en geen cliënt te zijn van MeanderGroep;
  • te kunnen reflecteren op de toekomst van zorg zowel ten aanzien van kwaliteit als ten aanzien van bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling;
  • in staat te zijn om, namens de centrale cliëntenraad, met de raad van bestuur te sparren over strategische aangelegenheden;
  • de competentie te hebben om complexe dossiers en stukken te bestuderen en ‘breed’ te kijken naar de positionering van MeanderGroep, voortkomend uit beleidsmatige kennis en/of ervaring;
  • proactief te zijn en analytisch sterk;
  • te beschikken over het vermogen de leden te stimuleren tot een bijdrage;
  • de voorzitter draagt zorg voor het functioneren als team van de centrale cliëntenraad en voor een goede verstandhouding met de bestuurder.

Overig

Het betreft een vrijwilligersfunctie waaraan een bescheiden onkostenvergoeding wordt toegekend.

Informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met Saskia Keibek, ondersteuner CCR, telefoonnummer 045-5616103.

Interesse?

Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw motivatiebrief met CV uiterlijk 29 juli 2019 te versturen aan clientenraad@mgzl.nl t.a.v. sollicitatiecommissie voorzitter CCR.

Ik wil solliciteren