Raadsleden cliëntenraad wijkzorgcentra Vroenhof/Hoog Anstel

MeanderGroep hecht veel waarde aan de mening van onze klanten/bewoners en die van hun familie over de zorg en diensten die wij leveren. Alles wat we doen, is erop gericht dat klanten/bewoners de regie behouden over hun eigen leven. Zij staan centraal bij Meander. In onze gesprekken met klanten/bewoners vragen we regelmatig hun mening en zij kunnen natuurlijk altijd terecht bij hun verzorgende. Zo werken we samen aan persoonsgerichte zorg, en bieden wij directe, individuele inspraak.

Daarnaast zijn er ook onderwerpen die meerdere klanten/bewoners raken. Dat geldt voor klanten van de Thuiszorg en de Hulp bij het Huishouden (Wmo/Bijzondere Dienstverlening), en voor onze bewoners van onze verpleeghuizen, groepswoningen of wijkzorgcentra. Deze onderwerpen komen aan de orde in de medezeggenschapsorganen van Meander, de cliëntenraden. Zij verbinden en behartigen de gemeenschappelijke belangen van de klanten/bewoners. Zij nemen ook initiatief om de informatie over en de kwaliteit en service van de zorg in het algemeen te verbeteren door overleg, advisering en instemming. De cliëntenraden vinden hun basis in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ 2018).

Meander organiseert de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de klanten/bewoners. Er zijn cliëntenraden, ingesteld voor één (soms 2) locatie(s) die de gemeenschappelijke belangen behartigen van de bewoners binnen  die locatie. Ook de Thuiszorg en Wmo/Bijzondere Dienstverlening hebben ieder een cliëntenraad.  Daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad, waarin afgevaardigden van alle cliëntenraden vertegenwoordigd zijn.

Voor de cliëntenraad van de wijkzorgcentra Vroenhof en Hoog Anstel zijn wij op zoek naar leden, die het huidige enthousiaste team willen komen versterken.

Wijkzorgcentrum Hoog Anstel en Vroenhof

In wijkzorgcentrum Hoog Anstel wonen 39 bewoners die verzorgingshuiszorg ontvangen. Met een veelzijdig zorgpakket wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de individuele behoeften van de bewoners. De zorgverlening begint dan ook pas met datgene waartoe de bewoner zelfstandig niet meer in staat is. Waar mogelijk houdt de bewoner de regie zoveel mogelijk in eigen handen. In Hoog Anstel is tevens Logeerhuis Parkstad gevestigd, een plek waar mensen tijdelijk kunnen verblijven als ze zorg nodig hebben en niet thuis kunnen verblijven. Als overbruggingszorg, als iemand uitbehandeld is in het ziekenhuis maar nog onvoldoende hersteld is  om weer zelfstandig thuis te wonen. Of als respijtzorg, indien de mantelzorg even uitvalt, bijvoorbeeld vanwege vakantie, ziekte of om andere redenen.

In wijkzorgcentrum Vroenhof wordt verpleeghuiszorg geboden aan 18 mensen met dementie (PG). Deze verblijven op de zogeheten transferafdeling van MeanderGroep. Het verblijf is van tijdelijke aard. Ook biedt wijkzorgcentrum Vroenhof verzorgingshuiszorg aan 36 mensen met lichamelijke en psychische beperkingen. Deze bewoners wonen in het woonzorggedeelte.

Wij zijn op zoek naar: ENTHOUSIASTE LEDEN voor de CLIËNTENRAAD Vroenhof / Hoog Anstel

Wij verwachten van u:

 • Dat u bekend bent met of bereid bent u te verdiepen in het reilen en zeilen binnen Vroenhof en Hoog Anstel
 • In staat bent de gemeenschappelijke belangen van de bewoners te behartigen en
 • Onderscheid kunt maken tussen persoonlijk belang,  individueel en algemeen bewonersbelang en instellingsbelang
 • Beschikt over een kritische, positieve en constructieve houding en daarin een verbinder bent
 • Dat u graag deel wil uitmaken van een hecht team dat de bewoners van Vroenhof en Hoog Anstel vertegenwoordigt
 • Communicatief vaardig bent
 • Kunt omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Gemiddeld 4-6 uur per maand aan de Cliëntenraad kunt besteden
 • Dat u bij voorkeur in de regio woont

Wij bieden u:

 • De mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen Meander van nabij te volgen
 • De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van bewoners van Vroenhof en Hoog Anstel  te helpen versterken

Praktische informatie

 • Het betreft een vrijwillige functie waarvoor een onkostenvergoeding wordt toegekend
 • De manager en de voorzitter van de lokale raad voeren een eerste gesprek en vervolgens worden geschikte kandidaten voorgedragen aan de directeur

Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt MGZL graag uw  aanmelding per e-mail aan  Angelique Vermeulen: angeliquevermeulen@mgzl.nl

Indien u meer informatie nodig hebt kunt u bellen of mailen met Angelique Vermeulen, manager.
Tel: 045 211 48 00 of 06 433 644 65 of  angeliquevermeulen@mgzl.nl

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep