Raadsleden cliëntenraad Kapelhof/Kling Nullet

Vacature raadsleden cliëntenraad Kapelhof/Kling Nullet

MeanderGroep hecht veel waarde aan de mening van onze klanten/bewoners en die van hun familie over de zorg en diensten die wij leveren. Alles wat we doen, is erop gericht dat klanten/bewoners de regie behouden over hun eigen leven. Zij staan centraal bij Meander. In onze gesprekken met klanten/bewoners vragen we regelmatig hun mening en zij kunnen natuurlijk altijd terecht bij hun verzorgende. Zo werken we samen aan persoonsgerichte zorg, en bieden wij directe, individuele inspraak.

Daarnaast zijn er ook onderwerpen die meerdere klanten/bewoners raken. Dat geldt voor klanten van de thuiszorg en de hulp bij het huishouden (Wmo/Bijzondere Dienstverlening), en voor onze bewoners van onze verpleeghuizen, groepswoningen of wijkzorgcentra. Deze onderwerpen komen aan de orde in de medezeggenschapsorganen van Meander, de cliëntenraden. Zij verbinden en behartigen de gemeenschappelijke belangen van de klanten/bewoners. Zij nemen ook initiatief om de informatie over en de kwaliteit en service van de zorg in het algemeen te verbeteren door overleg, advisering en instemming. De cliëntenraden vinden hun basis in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ 2018).

Meander organiseert de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de klanten/bewoners. Er zijn cliëntenraden, ingesteld voor één (soms 2) locatie(s) die de gemeenschappelijke belangen behartigen van de bewoners binnen  die locatie. Ook de thuiszorg en Wmo/Bijzondere Dienstverlening hebben ieder een cliëntenraad.  Daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad, waarin afgevaardigden van alle cliëntenraden vertegenwoordigd zijn.

Voor de cliëntenraad van wijkzorgcentra Kapelhof en Kling Nullet zijn wij op zoek naar leden, die het huidige enthousiaste team willen komen versterken.

Wijkzorgcentrum Kapelhof en Kling Nullet

++Wijkzorgcentrum Kapelhof++ telt 64 bewoners. De bewoners hebben een eigen appartement voorzien van een eigen badkamer met toilet en een klein keukenblok. De centrale gedachte is dat de bewoner zich optimaal thuis voelt. Bewoners leven hun eigen leven en daar waar dit niet meer zelfstandig kan, ontvangt men ondersteuning.

In Kapelhof wordt verpleeghuiszorg geboden aan zowel mensen met dementie (PG) als  mensen met lichamelijke beperkingen. Daarnaast ontvangen de bewoners, woonachtig in het woonzorg-gedeelte, verzorgingshuiszorg.

Begrippen als huiselijkheid en geborgenheid staan centraal. Familieleden, vrienden en kennissen worden zoveel mogelijk bij het zorgproces betrokken. Ook het opbouwen en onderhouden van sociale contacten met medebewoners wordt gestimuleerd.

Het wijkzorgcentrum biedt een scala aan voorzieningen zoals een restaurant, een kapper, een pedicure, een schoonheidsspecialiste en een winkel. Tevens worden er veel activiteiten georganiseerd voor bewoners en wijkbewoners.

++Wijkzorgcentrum Kling Nullet++ is een modern wijkzorgcentrum, waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. De nieuwbouw omvat 6 groepswoningen met in totaal 46 plaatsen voor verpleeghuiszorg aan mensen met dementie (PG). Het gaat hier om kleinschalig wonen en werken. Zorg op maat met medewerkers die bewoners zo gelukkig mogelijk willen maken. Geborgenheid en het veilig gevoel van thuis wordt zoveel mogelijk nagebootst, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de gewoontes van de bewoners.

Van het wijkzorgcentrum maken verder deel uit: 39 aanleunwoningen met 2 slaapkamers en een dienstencentrum met de uitvalsbasis voor Meander Thuiszorg, huisartsenpraktijk, apotheek, fysiotherapie- en logopediepraktijk en een wijkpunt.

Kling Nullet luistert goed naar de wensen van bewoners, de huurders en de wijkbewoners, als het gaat om gastvrijheid en activiteiten in het wijkpunt. Er zijn heel wat verenigingen actief. Kling Nullet is ook een wijkpunt in het kader van 'Samen Leven Kerkrade' voor de wijk Kerkrade-Oost, waar wijkbewoners terecht kunnen met hulpvragen, hulpaanbod en ideeën. Kortom het is een veelzijdig centrum in het hart van de wijk.

ENTHOUSIASTE LEDEN voor de CLIËNTENRAAD Kapelhof/Kling Nullet

Wij verwachten van u:

 • Dat u bekend bent met of bereid bent u te verdiepen in het reilen en zeilen binnen Kapelhof en Kling Nullet
 • In staat bent de gemeenschappelijke belangen van bewoners te behartigen en
 • Onderscheid kunt maken tussen persoonlijk belang,  individueel en algemeen bewonersbelang en instellingsbelang
 • Beschikt over een kritische, positieve en constructieve houding en daarin een verbinder bent
 • Dat u graag deel wil uitmaken van een hecht team dat de bewoners van Kapelhof en Kling Nullet vertegenwoordigt
 • Communicatief vaardig bent
 • Kunt omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • Gemiddeld 4-6 uur per maand aan de cliëntenraad kunt besteden
 • Dat u bij voorkeur in de regio woont

Wij bieden u:

 • De mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen Meander van nabij te volgen
 • De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van bewoners van Kapelhof en Kling Nullet  te helpen versterken

Praktische informatie

 • Het betreft een vrijwillige functie waarvoor een onkostenvergoeding wordt toegekend
 • De manager en de voorzitter van de lokale raad voeren een eerste gesprek en vervolgens worden geschikte kandidaten voorgedragen aan de directeur

Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt de cliëntenraad graag uw  aanmelding per e-mail aan de voorzitter dhr. Hensgens: pierrehensgens@ziggo.nl

Indien u meer informatie nodig hebt, kunt u bellen of mailen met dhr. Hensgens: Tel 06 33137406 ; of mailen naar pierrehensgens@ziggo.nl

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep