Leden Centrale Clientenraad

Wij zijn op zoek naar enthousiaste leden voor de Centrale Clientenraad die als vrijwilliger invulling willen geven aan het lidmaatschap van de CCR.

MeanderGroep Zuid-Limburg (MGZL) is de meest complete zorgaanbieder in Parkstad en Westelijke Mijnstreek. Bijna 5.000 werknemers verlenen dagelijks de zorg die nodig is. Jaarlijks helpen onze mensen meer dan 10.000 inwoners van Parkstad en Westelijke Mijnstreek. MGZL is weliswaar een grote zorgaanbieder, maar heeft zijn dienstverlening kleinschalig georganiseerd, onder andere via buurtgerichte teams voor thuiszorg en kleinschalig wonen voor mensen met dementie.

De cliëntenparticipatie van MeanderGroep Zuid-Limburg is geregeld in lokale cliëntenraden, clusterraden en één centrale cliëntenraad, waarin alle clusters vertegenwoordigd zijn.

De centrale cliëntenraad (CCR) behartigt locatie-overstijgende belangen van cliënten die een zorg en/of begeleidingsrelatie hebben met MGZL. Hij richt zich op borging en kwaliteit van zorg en welzijn van de cliënten. De CCR werkt zoals in de wet WMCZ beschreven, onafhankelijk en zelfstandig. De CCR adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur van de MGZL over alle onderwerpen die van belang zijn. 

Specifieke deskundigheid

 • Eén lid is deskundig op het gebied van financiën en bedrijfsvoering in de zorg
 • Eén lid heeft een juridische deskundigheid op het gebied van zorg en medezeggenschap
 • Eén lid is lid van de clusterraad Bijzondere Dienstverlening/WMO
 • Eén lid is lid van de clusterraad V&V

Wij verwachten van u dat u

 • Bij voorkeur bekend bent met MGZL als (oud) cliënt of als familielid
 • In staat bent de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen
 • Beschikt over een kritische, positieve en constructieve houding
 • Communicatief vaardig bent
 • Gemiddeld 8 uur per maand aan de CCR kunt besteden
 • Desgevraagd zitting neemt in één of meerdere commissies op het gebied van zijn/haar deskundigheid

Wij bieden u

 • De mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen MGZL van nabij te volgen
 • De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van cliënten te helpen versterken
 • Een positieve en betrokken sfeer in de CCR;
 • Een leerzame werkomgeving en deskundigheidsbevordering
 • Een bescheiden vergoeding middels vacatiegeld.

Praktische informatie

 • De functie van lid CCR is per direct beschikbaar. Benoeming zal plaatsvinden in de eerste vergadering na een proefperiode van 6 maanden. Een introductie wordt verzorgd. 
 • De zittingstermijn is 3 jaar en kan maximaal 1 keer verlengd worden. Er wordt een proefperiode van 6 maanden in acht genomen. 
 • De CCR vergadert één keer per maand, op woensdagochtend. 

Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt MGZL graag uw motivatiebrief en curriculum vitae. U kunt deze richten aan de voorzitter centrale cliëntenraad, Postbus 2690, 6401 DD, Heerlen of per e-mail naar cliëntenraad@mgzl.nl 

Indien u meer informatie nodig hebt kunt u bellen of mailen met Saskia Keibek, ondersteuner CCR. Tel: 045-5616103 of saskiakeibek@mgzl.nl 

Ik wil solliciteren