Cliëntenraadsleden cliëntenraad in oprichting Vroenhof/Hoog Anstel

MeanderGroep Zuid-Limburg is de meest complete zorgaanbieder in Parkstad en Westelijke Mijnstreek. Bijna 5.000 werknemers verlenen dagelijks de zorg die nodig is. Jaarlijks helpen onze mensen meer dan 20.000 inwoners van Parkstad en Westelijke Mijnstreek.
MeanderGroep is weliswaar een grote zorgaanbieder, maar heeft haar dienstverlening kleinschalig georganiseerd, onder andere via buurtgerichte teams voor thuiszorg en kleinschalig wonen voor mensen met dementie. 

Zorgcentrum Hoog Anstel en zorgcentrum Vroenhof

In wijkzorgcentrum Hoog Anstel wonen 38 bewoners die verzorgingshuiszorg ontvangen. Met een veelzijdig zorgpakket wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de individuele behoeften van de bewoners. De zorgverlening begint dan ook pas met datgene waartoe de bewoner zelfstandig niet meer in staat is. Waar mogelijk houdt de bewoner de regie zoveel mogelijk in eigen handen. 

In Hoog Anstel is tevens Logeerhuis Parkstad gevestigd, een plek waar mensen tijdelijk kunnen wonen als ze zorg nodig hebben en niet thuis kunnen verblijven. Bijvoorbeeld als overbruggingszorg, als iemand uitbehandeld is in het ziekenhuis maar nog onvoldoende hersteld is om weer zelfstandig thuis te wonen. Of als respijtzorg, indien de mantelzorger even uitvalt, bijvoorbeeld vanwege vakantie, ziekte of om andere redenen.

In zorgcentrum Vroenhof wordt verpleeghuiszorg geboden aan 22 mensen met dementie (PG). Deze verblijven op de zogeheten transferafdeling van MeanderGroep. Het verblijf is van tijdelijke aard. Ook biedt zorgcentrum Vroenhof verzorgingshuiszorg aan 38 mensen met lichamelijke en psychische beperkingen. Deze bewoners wonen in het woonzorggedeelte.

Cliëntenraden binnen MeanderGroep

Er zijn lokale cliëntenraden, ingesteld voor één locatie; clustercliëntenraden die de gemeenschappelijke belangen behartigen van de klanten binnen een van de clusters in de MeanderGroep (verpleeghuizen, wijkzorgcentra, thuiszorg en Wmo en bijzondere dienstverlening) en een centrale cliëntenraad, een belangrijke gesprekspartner van de raad van bestuur van MeanderGroep.

Wij zijn op zoek naar:
        

ENTHOUSIASTE LEDEN voor de CLIËNTENRAAD in oprichting Vroenhof/Hoog Anstel

Wij verwachten van u:

  • Dat u bekend bent met of bereid bent u te verdiepen in het reilen en zeilen binnen deze wijkzorgcentra van MeanderGroep
  • In staat bent de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen
  • Beschikt over een kritische, positieve en constructieve houding
  • Communicatief vaardig bent
  • Gemiddeld 4-6 uur per maand aan de cliëntenraad kunt besteden
  • Dat u bij voorkeur in de regio woont

Wij bieden u:

  • De mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen MeanderGroep van nabij te volgen
  • De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van cliënten te helpen versterken

Praktische informatie

  • Het betreft een vrijwillige functie
  • De manager voert het eerste gesprek en draagt geschikte kandidaten aan de directeur voor

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen wij graag uw aanmelding via e-mail aan Angelique Vermeulen: angeliquevermeulen@mgzl.nl 

Indien u meer informatie nodig heeft.,  kunt u bellen of mailen met Angelique Vermeulen, manager. Tel: 045 545 3545 of 06 43364465 of angeliquevermeulen@mgzl.nl

Ik wil solliciteren