Eigen kracht en regie onder thuiszorgklanten MeanderGroep aanzienlijk vergroot dankzij succesvolle inzet van totaalpakket VirtueleThuiszorg 

 

MeanderGroep Zuid-Limburg ziet een jaar na de introductie de positieve resultaten van de VirtueleThuiszorg. De nieuwe werkwijze verlaagt de druk op de zorgverlener en mantelzorger, terwijl de klant de zorg als beter ervaart. De VirtueleThuiszorg is een totaalpakket van digitale hulpmiddelen die inzetbaar zijn in de wijkzorg. Het succes is grotendeel te danken aan het gecreëerde draagvlak onder klanten, mantelzorgers en verpleegkundigen. 

Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig zijn en wonen op de plek waar zij zich thuis voelen. Het is belangrijk dat ook de zorg en ondersteuning daarbij aansluit. Maar de toenemende vergrijzing en groeiende krapte op de arbeidsmarkt zijn ontwikkelingen die niemand ontgaat. Als antwoord op dit vraagstuk startte zorgorganisatie Meander samen met CZ en MobileCare een jaar geleden met een andere aanpak door de VirtueleThuiszorg aan te bieden aan haar klanten. 

Slimme hulpmiddelen  

De VirtueleThuiszorg is een door MobileCare ontwikkeld totaalpakket van technologische hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een digitale bloeddrukmeter, een weegschaal die waardes op afstand deelt, maar ook sensoren die leefpatronen in kaart brengen en gezondheidsklachten eerder ontdekken. Klanten kunnen daardoor langer thuis wonen, terwijl het mantelzorgers en wijkverpleegkundigen ontlast. Hierdoor ontstaat ‘blended care’, oftewel een combinatie tussen fysieke en digitale zorg. 

Klantbehoefte altijd uitgangspunt 

Meander maakt met de VirtueleThuiszorg een kwaliteitsslag. Er is nu extra inzicht in het gezondheidspatroon van haar klanten. En doordat het gaat om een steeds groeiend totaalpakket van inmiddels ruim 40 hulpmiddelen, zijn er genoeg mogelijkheden die bij de ondersteuningsbehoefte van de klant passen.  Het startpunt is altijd de klant; welke ondersteuning heeft hij nodig en wat vindt hij of zij belangrijk? Door inzet van doelgerichte fysieke zorg, waarbij in de basis eerst gekeken wordt naar welke digitale middelen kunnen ondersteunen, kan men daar beter op inspelen. En omdat er minder afhankelijkheid van fysieke zorg is, ontstaat er meer ruimte voor de eigen kracht en regie van zorgvragers en ontlasting van de mantelzorgers 

Inzet op gedragsverandering  

In Limburg hebben klanten van Meander de primeur, maar de VirtueleThuiszorg heeft inmiddels op meerdere plekken zijn meerwaarde bewezen. Toch betekent dat geen garantie voor succes, benadrukt Tessa Schreibers, directeur Thuiszorg bij Meander“Alles valt of staat bij een zorgvuldige voorbereiding en uitrol. Na onze start vorig jaar hebben we gezamenlijk bewezen in staat te zijn draagvlak én adoptie te creëren. Samen hebben we met medewerkers, mantelzorgers en inmiddels *250 klanten (peildatum december 2022) echt die gedragsverandering in gang weten te zetten. Dat is het succes achter de positieve resultaten die we nu zien. Maar liefst 54% van de deelnemende klanten ervaart een kwalitatief betere zorg, 69% van de mantelzorgers beveelt de VirtueleThuiszorg aan en 54% geeft aan dat de zorg hierdoor wordt verlicht.”  

De resultaten geven extra motivatie, in augustus 2024 gaat Meander de VirtueleThuiszorg aan 1.200 CZ en WLZ (Wet Langdurige Zorg) klanten aanbieden.

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep