Maatschappelijk Werk

Maatschappelijk Werk

De maatschappelijk werker ondersteunt u bij het ontdekken en ontplooien van uw eigen kracht en kwaliteiten in verhouding tot de veranderde woon- en leefomgeving en de samenleving.

Welkom op de pagina van de intramurale afdeling Maatschappelijk Werk van MeanderGroep Zuid-Limburg.
Op deze pagina vindt u alle maatschappelijk werkers die intramuraal werkzaam zijn. Via onderstaande informatie vind u snel de maatschappelijk werker die bij u past.

De medewerkers, hun specialismen, en de locatie(s) waar zij actief zijn, zijn onderaan deze pagina te vinden.

De afdeling Maatschappelijk Werk is onderdeel van de Paramedische Dienst van Meander. Binnen deze dienst werken de verschillende disciplines nauw met elkaar samen. Indien gewenst kan de therapeut naast zijn eigen specialiteit ook de expertise van de andere disciplines inschakelen. Op deze wijze versterkt men elkaar en kunnen de therapiedoelstellingen multidisciplinair aangepakt worden.

Algemene informatie

Ons team van maatschappelijk werkers is er om u en uw netwerk te ondersteunen bij de veranderingen die een verhuizing naar een van onze locaties met zich mee brengen. Wij richten ons op het bevorderen van uw psychosociaal welbevinden. Ook begeleiden wij u bij de verwerking van emotionele gevolgen van ziekte, behandeling en opname.

De maatschappelijk werker ondersteunt u bij het ontdekken en ontplooien van uw eigen kracht en kwaliteiten in verhouding tot de veranderde woon- en leefomgeving en de samenleving.  

Wij bieden concrete en praktische hulpverlening en geven voorlichting en advies over o.a. financiële regelingen, bewindvoering en mentorschap.  
Bij terugkeer naar de thuissituatie of overplaatsing naar een andere instelling zorgt het Maatschappelijk Werk voor een goede overdracht en reactivering van het netwerk.

Verdeling locaties en namen:

LocatieNamen
Zorg- en revalidatiecentrum Hambos
Laura Beckers-Witvoet, Laura van Neer en Femke Vreuls
Expertisecentrum LückerheideLaura Beckers-Witvoet en Laura van Neer
Cluster WijkzorgcentraLaura van Neer en Femke Vreuls


Specialisaties:

  • Femke Vreuls: Rouw&Verlies
  • Laura Beckers-Witvoet: Rouw&Verlies en Seksualiteit en Intimiteit.
  • Laura van Neer: GGZ-agoog. 

Contact

U kunt contact leggen met één van onze maatschappelijk werkers door een mail te sturen of telefonisch contact op de nemen met het secretariaat van de Paramedische Dienst. T: 045 456 78 40

Medewerkers

3

Locaties

7

Contact

Voor een eerste afspraak of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Paramedische Dienst via

T | 045 - 546 74 80

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep