Meander Vrienden, goed voor elkaar

Per jaar ontvangen ruim 20.000 inwoners in Parkstad zorg van MeanderGroep. Dit zijn mensen die door hun leeftijd, ziekte of handicap tijdelijk of voor langere tijd afhankelijk zijn van zorg. Zij ontvangen thuiszorg of zijn woonachtig in verpleeg- en verzorgingshuizen. Meander Vrienden maakt hun bijzondere wensen financieel mogelijk.

De medewerkers van MeanderGroep zetten zich elke dag in om klanten de best mogelijke zorg te bieden. Maar soms is er een verlangen naar iets extra’s: een uitstapje buiten de deur bijvoorbeeld, het bezoeken van een concert of andere ontspannende activiteiten. Deze extra’s kunnen niet uit de reguliere zorggelden worden gerealiseerd. Daarom is de Stichting Meander Vrienden opgericht.

Belangeloos

De Stichting Meander Vrienden zet zich belangeloos in voor bewoners van de zorgcentra en klanten die op thuiszorg zijn aangewezen. Voor deze mensen wil de stichting iets extra’s doen: even een dagje of weekend weg uit de dagelijkse zorgen. Genieten van leuke dingen en aandacht voor elkaar. Maar het kan ook gaan om grotere projecten, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een dierenverblijf bij een verzorgingshuis of het inrichten van een tuin. De opbrengsten die via Meander Vrienden binnenkomen, komen geheel ten goede aan activiteiten voor klanten van MeanderGroep. Iedereen kan voor- stellen indienen voor activiteiten of projecten.

Vriend worden?

Iedereen die ouderen en chronisch zieken een warm hart toedraagt, kan Meander Vriend worden door het maandelijks doneren van een bedrag naar keuze. Of misschien geeft u liever eenmalig een groter bedrag. Met uw bijdrage kunt u iets extra’s betekenen voor onze ouderen of zorgbehoevenden bij u in de buurt. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de projecten die we dankzij uw bijdrage kunnen uitvoeren. Maar u mag natuurlijk ook zelf altijd ideeën en suggesties aandragen.

Meander Vrienden krijgen ook iets terug. U wordt niet alleen op de hoogte gehouden van de activiteiten van Meander Vrienden, ook ontvangt u gratis vier keer per jaar Meander Magazine per post.

Schenkingen, legaten en erfstellingen

Stichting Meander Vrienden is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat de Stichting Meander Vrienden geen erfbelasting of schenkbelasting over uw gift hoeft te betalen. Ook voor de ge- ver is het interessant om aan een ANBI te schenken, omdat de gift aftrekbaar kan zijn voor de inkomstenbelasting.

Voor meer informatie over de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan de aftrekbaarheid van particuliere giften kunt u kijken op: belastingdienst.nl/giften Via de site van de Belastingdienst kunt u onze ANBI-status verifiëren: anbi zoeken

Contact

Stichting Meander Vrienden
Minckelersstraat 2
6372 PP Landgraaf
E-mail: meandervrienden@mgzl.nl

Brochure

Hier kunt u onze brochure Meander Vrienden downloaden.

Jaarverslagen

In de jaarverslagen wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten .

Meander Vrienden jaarverslag 2019.
Meander Vrienden jaarverslag 2018 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699