Meander Vrienden, goed voor elkaar

Per jaar ontvangen ruim 20.000 inwoners in Parkstad zorg van MeanderGroep. Dit zijn mensen die door hun leeftijd, ziekte of handicap tijdelijk of voor langere tijd afhankelijk zijn van zorg. Zij ontvangen thuiszorg of zijn woonachtig in verpleeg- en verzorgingshuizen. Meander Vrienden maakt hun bijzondere wensen financieel mogelijk.
De medewerkers van MeanderGroep zetten zich elke dag in om onze klanten en bewoners de best mogelijke zorg te bieden. Maar soms is er een verlangen naar iets extra’s: een uitstapje buiten de deur bijvoorbeeld, het bezoeken van een concert of andere ontspannende activiteiten. Deze extra’s kunnen niet uit de reguliere zorggelden worden gerealiseerd. Daarom is de Stichting Meander Vrienden opgericht.

Belangeloos

De Stichting Meander Vrienden zet zich belangeloos in voor bewoners van de zorgcentra en klanten die op thuiszorg zijn aangewezen. Voor deze mensen wil de stichting iets extra’s doen: even een dagje of weekend weg uit de dagelijkse zorgen. Binnen Meander Vrienden kan dit door een zogenaamde “Super Sjoene Daag” aan te vragen. Waarin men kan genieten van leuke dingen en aandacht voor elkaar. De opbrengsten die via Meander Vrienden binnenkomen, komen geheel ten goede aan activiteiten voor klanten van MeanderGroep. Iedereen kan voorstellen indienen voor activiteiten.

Hoe word je Meander Vriend?

Iedereen die ouderen en chronisch zieken een warm hart toedraagt, kan Meander Vriend worden door het maandelijks doneren van een bedrag naar keuze. Of misschien geeft u liever eenmalig een groter bedrag. Met uw bijdrage kunt u iets extra’s betekenen voor onze ouderen of zorgbehoevenden bij u in de buurt. Wij schenken aandacht aan de diverse activiteiten op onze social media en in het Meander Magazine, zodat u op de hoogte blijft. Maar u mag natuurlijk ook zelf altijd ideeën en suggesties aandragen.

Voor wie kun je een Super Sjoene Daag aanvragen?

Er kan een Super Sjoene Daag worden aangevraagd voor:

 • Een extramurale klant: een activiteit voor de klant die hij /zij niet zelf kan regelen en die ook niet uit individuele zorggelden wordt vergoed.
 • Intramurale bewoners van de Meander locaties: een activiteit die voor een individuele bewoner of meerdere bewoners bestemd is en niet uit het reguliere afdelingsbudget wordt vergoed.
 • Een groep extramurale klanten: een activiteit die voor meerdere klanten bestemd is en niet uit de reguliere zorggelden wordt vergoed.

Waaraan dient een wens te voldoen?

De klant/bewoner:

 • kan door ziekte/lichamelijke beperking wens niet zelf regelen.
 • heeft niet de financiële middelen.
 • heeft dermate persoonlijke tegenslagen meegemaakt dat hij/zij het verdient om even uit de dagelijkse zorgen te zijn.
 • een individuele bewoner of groep bewoners die verlangen naar iets extra’s dat niet uit de reguliere zorggelden/afdelingsbudget kan worden gerealiseerd.

Hoe wordt een wens beoordeeld/goedgekeurd?

Meander Vrienden oordeelt of een wens wordt gehonoreerd. De exacte bijdrage hangt af van de wens die wordt ingediend.

Hoe wordt de wens uitgevoerd?

De aanvrager zorgt zelf voor de volledige uitvoering van de wens. Deze bespreekt met de klant/bewoner of deze toestemming geeft voor foto’s en een kort verslag in personeelsblad Meander's (blad voor medewerkers en vrijwilligers) en Meander Magazine. Mocht er om welke reden dan ook ondersteuning nodig zijn dan kan dit worden aangegeven bij Meander Vrienden.

Schenkingen, legaten en erfstellingen

Stichting Meander Vrienden is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat de Stichting Meander Vrienden geen erfbelasting of schenkbelasting over uw gift hoeft te betalen. Ook voor de gever is het interessant om aan een ANBI te schenken, omdat de gift aftrekbaar kan zijn voor de inkomstenbelasting.

Voor meer informatie over de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan de aftrekbaarheid van particuliere giften kunt u kijken op: belastingdienst.nl/giften Via de site van de Belastingdienst kunt u onze ANBI-status verifiëren: anbi zoeken

Bestuur

Het bestuur van Meander Vrienden bestaat uit:

 • T.J. Schreibers, directeur cluster Thuiszorg V&V, benoemd door de Raad van Bestuur van MeanderGroep – voorzitter
 • J.C.J. Pluijmaekers, voorzitter Centrale Cliëntenraad, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad – secretaris
 • A.M.G.E. van Kasteren, manager CIZOP, Klantenservice en Meander eXtra, op voordracht van de Ondernemingsraad – penningmeester

Ondersteund door:

 • P.J. van Lierop, manager Strategische Marketing & Communicatie
 • M. Vliegen, procesregisseur cluster Wijkzorgcentra

Contact

Stichting Meander Vrienden
Minckelersstraat 2 | 6372 PP Landgraaf
E-mail: meandervrienden@mgzl.nl

Documentatie

In de volgende documenten wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten:

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep