Leren en werken aan kwaliteit

Gewoon kwaliteit

Wij geloven op alle niveaus in de kracht van eigen regie en regelruimte en trekken deze lijn ook door naar ons kwaliteitsmanagement. Wij maken dankbaar gebruik van alle voorwerk dat door anderen verricht is, maar we maken hier óns kwaliteitskader van. Dit is een kwaliteitskader dat zich onderscheidt in eenvoud, focus op eigen-regie en kwaliteit van leven. Wij beschrijven erin wat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn en wat je hoopt te ervaren wanneer je zelf of je naasten aangewezen zijn op zorg. Om die reden noemen we ons kwaliteitskader ‘gewoon kwaliteit’. Wij geloven ook dat het niet aan managers of professionals alleen is om te bepalen wat voor een ander kwaliteit is. Wij kiezen daarom uitdrukkelijk voor de dialoog met onze klanten over kwaliteit op meerdere niveaus: met de samenleving via panelbijenkomsten of enquêtes, met onze klanten via spiegel- of huiskamergesprekken en uiteraard met onze cliëntenraden. 

Lees meer over het kwaliteitskader van MeanderGroep Zuid-Limburg.

MeanderGroep verbetert haar kwaliteit in samenwerking met collega-organisaties en de universiteit Maastricht, verenigd in de Academische Werkplaats Ouderenzorg.

Kwaliteitsplan

In de kwaliteitsplannen verpleeghuiszorg  staan wij stil bij de manier waarop wij goede en verantwoorde zorg leveren aan onze klanten en hoe wij samen leren om de zorg naar een nog hoger niveau te tillen. Het kwaliteitsplan volgt de reikwijdte zoals deze is omschreven in het landelijk kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit betekent dat onze plannen afgestemd zijn op onze klanten die een integraal aanbod ontvangen van verpleging, verzorging, behandeling, begeleiding, welzijn en wonen en die 24 uur aangewezen zijn op zorg en -ondersteuning op basis van de Wet Langdurige Zorg.  

Klik hier voor het kwaliteitsplan 2020 Clusters Verpleeghuizen en Wijkzorgcentra

Klik hier voor het Kwaliteitsplan 2019 Cluster Verpleeghuizen
Klik hier voor het Kwaliteitsplan 2019 Cluster Wijkzorgcentra

Klik hier voor het Kwaliteitsverslag 2018 Meander Wonen met Zorg.
Klik hier voor Verslag kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg 2017

MeanderGroep levert ook zorg op basis van de wet Langdurige zorg in de thuissituatie. Klik hier voor de Inventarisatie vereisten addendum

Opleiden

MeanderGroep is voor een aantal specialisaties een erkende opleidingsinstelling, waaronder voor specialist ouderengeneeskunde, arts M&G engezondheidspsycholoog. Wij zijn daarnaast een grote opleidingsinstelling voor diverse MBO en HBO opleidingen in de zorg.

Scholing binnen MeanderGroep wordt verzorgd door Meander Leren. Meander Leren is het opleidingscentrum van MeanderGroep en is er voor alle medewerkers van Meander die zich verder willen verbreden, ontwikkelen of verdiepen binnen hun functie. Ze ondersteunen en faciliteren behoeftes rondom opleidingen, training en behoud van vaardigheden en deskundigheid.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Ook interessant voor u