Leren en werken aan kwaliteit

Personeelssamenstelling

Om kwalitatief goed verantwoorde zorg te leveren is het van belang dat er goed opgeleid personeel ingezet wordt in onze woonzorgcentra en verpleeghuizen. Om dit te realiseren probeert MeanderGroep  om de personeelssamenstelling nu en in de toekomst zo optimaal mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte van de bewoners. Lees verder...
Hierbij een overzicht van de personeelssamenstelling per 1 augustus 2017 .

Opleiden

MeanderGroep is voor een aantal specialisaties een erkende opleidingsinstelling, waaronder voor specialist ouderengeneeskunde, arts M&G engezondheidspsycholoog. Wij zijn daarnaast een grote opleidingsinstelling voor diverse MBO en HBO opleidingen in de zorg.

Scholing binnen MeanderGroep wordt verzorgd door Meander Leren. Meander Leren is het opleidingscentrum van MeanderGroep en is er voor alle medewerkers van Meander die zich verder willen verbreden, ontwikkelen of verdiepen binnen hun functie. Ze ondersteunen en faciliteren behoeftes rondom opleidingen, training en behoud van vaardigheden en deskundigheid.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

Het kwaliteitskader vormt de basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Centraal staat de bewoner als mens. In het kwaliteitskader draait het om continu werken aan een betere kwaliteit van de zorg en het welzijn. Lees hier de publieksversie van het kwaliteitskader of bekijk de video.

MeanderGroep verbetert haar kwaliteit in samenwerking met. collega-organisaties en de universiteit Maastricht, verenigd in de Academische Werkplaats Ouderenzorg.

Kwaliteitsplan

Klik hier voor de folder kwaliteitsplan 2017: Kwaliteitsplan 2017 MeanderGroep Zuid Limburg

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg is een structureel samenwerkingsverband tussen zeven zorgorganisaties (MeanderGroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, MosaeGroep) en twee kennisinstellingen Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht.Lees meer..