Leren en werken aan kwaliteit

Gewoon kwaliteit

Wij geloven op alle niveaus in de kracht van eigen regie en regelruimte en trekken deze lijn ook door naar ons kwaliteitsmanagement. Wij maken dankbaar gebruik van alle voorwerk dat door anderen verricht is, maar we maken hier óns kwaliteitskader van. Dit is een kwaliteitskader dat zich onderscheidt in eenvoud, focus op eigen-regie en kwaliteit van leven. Wij beschrijven erin wat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn en wat je hoopt te ervaren wanneer je zelf of je naasten op zorg aangewezen zijn op zorg. Om die reden noemen we ons kwaliteitskader ‘gewoon kwaliteit’. Wij geloven ook dat het niet aan managers of professionals alleen is om te bepalen wat voor een ander kwaliteit is. Wij kiezen daarom uitdrukkelijk voor de dialoog met onze klanten over kwaliteit op meerdere niveaus: met de samenleving via panelbijenkomsten of enquêtes, met onze klanten via spiegel- of huiskamergesprekken en uiteraard met onze cliëntenraden. 

Lees meer over het kwaliteitskader van MeanderGroep Zuid-Limburg.

MeanderGroep verbetert haar kwaliteit in samenwerking met collega-organisaties en de universiteit Maastricht, verenigd in de Academische Werkplaats Ouderenzorg.

Kwaliteitsplan

Klik hier voor de kwaliteitsplan 2017 MeanderGroep Zuid Limburg

klik hier voor Verslag kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg 2017

Personeelssamenstelling

Om kwalitatief goed verantwoorde zorg te leveren is het van belang dat er goed opgeleid personeel ingezet wordt in onze woonzorgcentra en verpleeghuizen. Om dit te realiseren probeert MeanderGroep  om de personeelssamenstelling nu en in de toekomst zo optimaal mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte van de bewoners. Lees verder...
Hierbij een overzicht van de personeelssamenstelling per 1 augustus 2017 .

Opleiden

MeanderGroep is voor een aantal specialisaties een erkende opleidingsinstelling, waaronder voor specialist ouderengeneeskunde, arts M&G engezondheidspsycholoog. Wij zijn daarnaast een grote opleidingsinstelling voor diverse MBO en HBO opleidingen in de zorg.

Scholing binnen MeanderGroep wordt verzorgd door Meander Leren. Meander Leren is het opleidingscentrum van MeanderGroep en is er voor alle medewerkers van Meander die zich verder willen verbreden, ontwikkelen of verdiepen binnen hun functie. Ze ondersteunen en faciliteren behoeftes rondom opleidingen, training en behoud van vaardigheden en deskundigheid.


Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg is een structureel samenwerkingsverband tussen zeven zorgorganisaties (MeanderGroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, MosaeGroep) en twee kennisinstellingen Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht. Lees meer.