Informatie voor familie, klanten en vrijwilligers (veelgestelde vragen en antwoorden)

Veel gestelde vragen en antwoorden

Algemene vragen over het coronavirus

Op de website van het RIVM vindt u alle benodigde informatie over het coronavirus.
Met vragen kunt u ook terecht bij de landelijke corona-infolijn:
T. 0800 - 1351.

Vragen aan Meander

Verpleeghuizen, groepswoningen, wijkzorgcentra.

Mag ik op bezoek komen bij mijn familielid / kennis die op een Meander locatie woont?
- Nee, dat mag helaas niet. Alle locaties van Meander zijn (voorlopig tot 28 april) gesloten voor bezoekers. Bewoners van seniorenwoningen/aanleunwoningen van Meander verzoeken wij dringend ook geen bezoek te ontvangen.

Hoe kan ik als familie toch contact maken, ondanks dat bezoek niet mogelijk is ?
- Inmiddels wordt op diverse manieren contact mogelijk gemaakt. Op de meeste plekken is dit digitaal mogelijk via beeldbellen, face-time, etc. Daarnaast wordt geprobeerd om via het  raam, balkon, de tuin of anderszins contact mogelijk te maken tussen bewoners en familie.

Hoe gaat Meander in de verpleeghuizen en wijkzorgcentra om met quarantaine maatregelen?
- Medewerkers werken alleen op de eigen afdeling. Door medewerkers niet op verschillende afdelingen te laten werken, blijft het aantal contacten beperkt en daarmee ook het risico van het doorgeven van een eventuele besmetting van de ene naar de andere afdeling via medewerkers. 

- Bewoners blijven op de eigen afdeling of woongroep. Door bewoners niet op verschillende plekken binnen de locaties te laten komen, blijft het aantal contacten beperkt en daarmee ook het risico van het doorgeven van een eventuele besmetting van de ene naar de andere afdeling via bewoners. Vandaar ook dat bewoners op de eigen kamer de maaltijden krijgen en niet gezamenlijk in het restaurant eten. Dit geldt niet voor woongroepen voor mensen met dementie. Zij blijven samen eten binnen hun eigen kleine groep.

- Bewoners met een lichamelijke beperking en (een verdenking van) een coronabesmetting) worden geïsoleerd op hun kamer verpleegd. Bij bewoners met dementie is dit niet mogelijk. Zij zouden eerder onrustig worden, als zij niet van hun kamer af zouden mogen. Behalve als zij zich echt niet lekker voelen, dan willen ze liever in bed blijven. 

- Er vinden geen activiteiten in een groep plaats, tenzij er voldoende mogelijkheden zijn om 1 1/2 meter afstand in acht te nemen. Ook dit geldt met name voor bewoners met een lichamelijke beperking. Zij begrijpen dit volledig. Voor de bewoners met dementie worden wel nog activiteiten georganiseerd, maar wel uitsluitend binnen hun eigen kleine groep.

- Wanneer er meerdere personen binnen een unit besmet zijn of verdacht zijn van besmetting wordt cohortverpleging toegepast . Het kan ook toegepast worden wanneer, binnen kleinschalige woongroepen, een persoon besmet is die niet binnen een eigen kamer te isoleren is (denk aan bewoners met dementie en de noodzaak van kamerisolatie niet begrijpen). Cohortverpleging is een vorm van isolatieverpleging, waarbij een groep patiënten, die besmet zijn met /verdacht zijn van besmetting met hetzelfde micro-organisme, gezamenlijk in isolatie verpleegd/verzorgd worden binnen een afgesloten (deel van een) unit. Zij worden daarbij verpleegd/verzorgd door een vast team, dat gebruik maakt  van maximale persoonlijke beschermingsmiddelen. Doel is om verdere verspreiding van besmetting te voorkomen. Bij Meander wordt dit toegepast op een 3-tal afdelingen, waar nieuwe bewoners worden geplaatst. Zij verblijven eerst enkele weken op aparte afdelingen. Nadat is gebleken dat zij geen verschijnselen van corona hebben, worden zij naar de definitieve afdeling of wooneenheid verplaatst.

Hoe kan ik contact onderhouden met mijn familielid nu ik niet op bezoek kan komen?
- Om het contact met uw naasten zo goed mogelijk te kunnen voortzetten maken we gebruik van beeldbellen. De medewerkers op de locatie waar uw naaste woont, stellen alles in het werk de bewoners hier zo goed mogelijk in te ondersteunen. Daarnaast maken steeds meer locaties van Meander gebruik van Familienet. Familienet is een communicatiemiddel, speciaal ontwikkeld voor de zorg. Medewerkers delen berichten, foto's en video's via een veilige persoonlijke pagina. Zo is familie altijd goed op de hoogte van belangrijke en mooie momenten in het dagelijks leven van de bewoner.
We zien steeds vaker dat er achter het glas met elkaar wordt gesproken zodat er toch even ‘ echt’ contact is. Nu het weer het toelaat is het natuurlijk ook een optie om, daar waar mogelijk, op gepaste afstand met uw familielid te praten die bijvoorbeeld op het balkon staat.  Dat kan natuurlijk niet overal, denk aan de afdelingen die gesloten zijn, omdat (een van de) bewoners mogelijk besmet is. 
We houden de maatregelen goed in de gaten, maar denken graag met u mee over creatieve oplossingen.

Welke regels gelden er als een bewoner terminaal is?
- Voor bewoners die terminaal zijn, is een aparte bezoekregeling. Bezoek is in die situatie aan strenge regels gebonden en beperkt tot 3 personen per dag, waarvan 2 vast en 1 wisselend.

Kan ik gebruik maken van een van de restaurants in de verpleeghuizen en wijkzorgcentra van Meander?
-  Nee, dat kan helaas niet. Alle restaurants van Meander zijn (voorlopig tot en met 28 april) gesloten. Bent u voor de maaltijden afhankelijk van onze restaurants? Dan wijzen wij u graag op de volgende leveranciers van maaltijden aan huis:

Waarom dragen de  zorgmedewerkers in de verpleeghuizen en wijkzorgcentra van Meander beschermende kleding?
- Vanaf vrijdag 10 april werken alle medewerkers op de Meander locaties  verplicht met beschermende middelen wanneer zij  met de bewoners in contact zijn. Zo kunnen zij de bewoners niet besmetten en zelf niet besmet  worden.Dit houdt in dat ze handschoenen dragen, een mondkapje en een gezichtsscherm. 

Is Meander niet erg laat met het verschaffen van persoonlijke beschermingsmiddelen aan haar medewerkers?
- Voor Meander zijn steeds de RIVM richtlijnen leidend geweest. Daarnaast zijn we geconfronteerd met een grote schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Een speciaal team is continu bezig de beste middelen en oplossingen te vinden zodat de medewerkers in de zorg hun werk veilig kunnen doen. Dit team is daarbij  geconfronteerd met leveringen die bij de grens werden tegengehouden en weken later of helemaal niet aankwamen. Daarbij wilde men ook geen concessies doen aan kwaliteit en veiligheid van de te verschaffen persoonlijke beschermingsmiddelen. Nu zijn er voor alle medewerkers - in de thuiszorg, de verpleeghuizen en wijkzorgcentra en in de hulp bij het huishouden gecertificeerde beschermingsmiddelen beschikbaar die voldoen aan de RIVM richtlijnen.

Wanneer wordt een bewoner van een Meander locatie getest op Corona?
- Wij volgen hierin de landelijke richtlijnen van de GGD. Wanneer minimaal één bewoner op een locatie positief getest is, dan beschouwt de GGD alle bewoners als zijnde ‘verdacht’ van symptomen van corona. Deze bewoners worden dus niet ook nog eens getest. Dit is conform het beleid van de GGD dat we verplicht zijn te volgen. Aan de hand van landelijke inzichten verandert het beleid regelmatig.

 Mijn familielid staat op de wachtlijst voor verhuizing naar een van de Meander locaties. Gaat dat door?
- Ja, maar de gang van zaken wijkt af van wat gebruikelijk is. Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus kunnen we tijdelijk geen rekening houden met de plaatsing van voorkeur zoals eerder aangegeven. We kunnen alleen nog bewoners plaatsen op een van onze locaties waar op dat moment plek is èn op dat moment niemand ziek is. Dit kan dus afwijken van de locatie van uw voorkeur. Voorafgaand aan dit moment verblijft uw familielid/naaste twee weken in quarantaine binnen de transferafdeling van zorgcentrum Vroenhof. In deze periode houden we zijn of haar gezondheid nauwlettend in de gaten. Mocht u, nadat de coronacrisis voorbij is, alsnog uw familielid willen laten verhuizen naar de locatie van eerste voorkeur, dan kan dat alsnog, mits daartoe mogelijkheden beschikbaar zijn. Dat zullen wij dan persoonlijk met u bespreken.

Ik ben vrijwilliger bij Meander. Kan ik mijn taken voortzetten?
- Helaas niet. Om het sociale verkeer verder te beperken is besloten alleen nog zorgmedewerkers toe te laten. Dit betekent dat wij voorlopig tot en met 28 april ook geen gebruik maken van uw werkzaamheden als vrijwilliger. 


Dagbehandeling en therapie.

Ik maak gebruik van een van de dagbestedingen / dagbehandelingen in een van de wijkpunten van Meander. Gaat dat door?
- Bezoekt u onze locatie met een sociale indicatie, dus komt u met name naar het wijkpunt voor sociaal contact en gezelligheid? Dan heeft u - tot nader bericht- geen toegang tot ons wijkpunt. Heeft u een zorgafhankelijke indicatie? Dan kunt u de dagopvang  gewoon blijven bezoeken. Wij hebben een aangepast programma, waarbij de veiligheid het uitgangspunt is. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de betreffende dagopvang. Zij kunnen uw vragen beantwoorden..
Wie wel in aanmerking komt voor dagopvang, wordt mede afgestemd met de casemanagers dementie, die inschatten bij wie de nood het hoogst is.

Kan ik bij jullie terecht voor behandeling door een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of psycholoog?
- Woont u thuis, dan kunt u helaas niet in onze zorginstellingen worden behandeld. Hetzelfde geldt voor de poli-GRZ (Geriatrische Revalidatiezorg).  We komen alleen nog bij u thuis als dat echt noodzakelijk is. De fysiotherapie praktijk (Anselderlaan en Paramedisch centrum der Pool) zullen beperkt geopend zijn. Kom niet zonder afspraak naar de praktijk. 
De therapeut kan (eventueel) middels (beeld)bellen, advies geven. Meer informatie vindt u op onze website (zoek op fysiotherapie, ergotherapie, logopedie of psychologie). 


Thuiszorg

Ik ben klant van Meander Thuiszorg. Verandert er iets voor mij?
Stand van zaken 17 april 2020
Omdat wij inmiddels beschikken over meer persoonlijke beschermingsmiddelen, zal de thuiszorg die de afgelopen weken stop gezet is, langzaam, stap voor stap, weer opgestart worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat klanten weer persoonlijke verzorging zoals douchen krijgen maar in een wat lagere frequentie (1 keer in plaats van 2 tot 3 keer per week).


 Ik ben verdacht van / besmet met het coronavirus. Kan ik thuiszorg krijgen?
Ja, daarvoor heeft Meander Thuiszorg een speciaal team . Dit team richt zich uitsluitend op de zorg voor klanten die verdacht en/of besmet zijn met het coronavirus. We hebben hiervoor gekozen om de verspreiding onder onze klanten verder te beperken en de zorg te centreren bij een ‘beperkt’ aantal medewerkers. Onze medewerkers zijn voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze bestaan uit een mondmasker en een bescherm-/spatbril.


Hulp bij het huishouden

Ik krijg Hulp bij het huishouden van Meander. Gaat dat door?
- Stand van zaken 16 april 2020
Gezien er  op dit moment  persoonlijke beschermingsmiddelen voor onze medewerkers beschikbaar komen, kunnen we weer  langzaam beginnen met het opstarten van de hulp bij het huishouden. De persoonlijke beschermingsmiddelen  zijn helaas nog niet toereikend om volledig te kunnen starten. Het zal zeker nog weken duren eer wij kunnen terugkeren naar een enigszins normale dienstverlening.

Neemt Meander nieuwe klanten voor bij Hulp bij het huishouden aan?
- Als u een toekenning hebt van uw gemeente, plant Meander nieuwe aanvragen in. Ook dit gebeurt, afhankelijk van de beschikbare capaciteit.


Meer informatie

Ik heb een vraag / opmerking voor Meander, waar kan ik terecht?
- U kunt bellen naar Meander Klantenservice, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 - 18.00 uur via T: 0900 - 699 0 699.