Coronavirus

Als zorgorganisatie is MeanderGroep extra alert op een zo veilig mogelijke leefomgeving voor onze bewoners en onze klanten.

Voor bezoekers, bewoners en klanten

27 maart 2020

Interview met familielid van een bewoner van Heiveld (27 maart 2020)

Hoe is het om te horen dat er in de woonvorm van jouw familielid een coronabesmetting heeft plaatsgevonden? En hoe krijg je in zo'n geval nog contact? Mieke Franssen, directeur cluster Verpleeghuizen, ging in gesprek met Annemarie van der Bruggen. Haar moeder woont in Heiveld, waar een medebewoner besmet raakte met het coronavirus.


Persbericht opening Coronacentrum Urmond (24 maart 2020)

Coronacentrum Urmond moet zorg ontlasten,

Unieke samenwerking Zuid-Limburgse huisartsen, zorginstellingen en ziekenhuizen 

In Zuid-Limburg wordt door de eerstelijns zorgorganisaties nauw samengewerkt om de stroom van positief geteste en verdachte COVID-19 patiënten gezamenlijk op te vangen. Eén van de maatregelen is het openen van het ‘Coronacentrum Urmond’. Onderdeel van dit Coronacentrum is het Thuiszorghotel, waar vandaag de eerste patiënten verwacht worden. De locatie is het Van der Valk-hotel Stein-Urmond, dat hiervoor volledig is vrijgemaakt.

Stuurgroep-voorzitter Jack Jansen: “In het centrum gaat het om patiënten die te ziek zijn om thuis verzorgd te kunnen worden en te goed voor de ziekenhuizen. Door het samenbrengen van deze patiënten willen we de druk op de eerstelijnszorg (huisartsen, thuiszorg) opvangen. Ook ontlasten we hiermee de ziekenhuizen, zodat we daar de urgente patiënten (waaronder IC opnames) kunnen blijven verzorgen. Zo kan er effectiever gewerkt worden. Het doel is het in stand houden, ondersteunen en versterken van de eerstelijns zorg in Zuid-Limburg om de zorgcontinuïteit te kunnen blijven bieden ondanks de te verwachten lange duur (minimaal 6 maanden) van de COVID-19 crisis”.

Thuiszorghotel

Het Thuiszorghotel van het Coronacentrum Urmond is vanaf dinsdag 24 maart operationeel. Door de ervaringen die we daarmee opdoen, kunnen we zo spoedig als mogelijk opschalen naar een groter aantal bedden. “De vraag is nu nog niet groot, maar we willen in Zuid-Limburg voorbereid zijn op een exponentiele toename”, zegt Jack Jansen.

Patiënten mogen tijdens hun verblijf géén bezoek ontvangen.

Huisartsenpost Urmond

Naast het Thuiszorghotel openen we donderdag 26 maart op deze locatie ook een huisartsenpost (Oostelijke en Westelijke Mijnstreek) voor mensen met verdenking van Corona. “Door dit 24/7 op één locatie samen te brengen, kunnen we sneller handelen wanneer behandeling of opname nodig is. Hiermee wordt de expertise van de behandelingen van de patiënten gebundeld en kan de reguliere zorg via de huisartsen en huisartsposten doorgaan”, zegt Esther van Engelshoven van Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg. Voor de inwoners van de regio Maastricht-Heuvelland, met verdenking van Corona, is reeds een Huisartsenpoli geopend in Maastricht.

Doorverwijzing nodig

Het is niet mogelijk voor patiënten om zichzelf te melden op deze locaties. De omgeving van het hotel is volledig afgeschermd waardoor de locatie niet bezocht kan worden. Mensen met Corona-gerelateerde klachten moeten telefonisch contact opnemen met de eigen huisarts of de huisartspost.

Samenwerking

Door de intensieve samenwerking is het de (zorg)partners in Zuid-Limburg (thuiszorg, zorg- en verpleeghuizen, huisartsen(posten), ziekenhuizen, meldkamer, NAZL, GGD, GHOR en Veiligheidsregio Zuid-Limburg) gelukt om dit centrum snel operationeel te krijgen. Guy Schulpen van Zorg in Ontwikkeling: “Dat we hierin slagen is het resultaat van jarenlange samenwerking in Zuid-Limburg tussen de verschillende partners. Het zijn voor iedereen zware tijden, waarin we desondanks met trots dit centrum hebben opgezet”.

Voor meer informatie over het Thuiszorghotel bekijk hier de website: www.coronacentrum-urmond.nl

Eerdere berichten: In het kader van de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben wij de volgende beslissing genomen: 

In het kader van de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben wij de volgende beslissing genomen:


Belangrijke mededeling: In verband met verdenking van het coronavirus bij enkele bewoners zijn al onze locaties per direct gesloten voor bezoekers. Hiermee willen wij onze - vaak extra kwetsbare - bewoners beschermen. 

Bedankt

We begrijpen dat bovenstaande maatregelen het uiterste vragen van onze bewoners, klanten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers. We zijn iedereen dan ook erg dankbaar voor de medewerking. We hopen u gauw weer in onze locaties te kunnen begroeten.

Voor meer informatie:

Op de website van het RIVM vindt u alle benodigde informatie over het coronavirus. Met vragen kunt u ook terecht bij de landelijke corona-infolijn: tel. 0800 - 1351.

Hartverwarmende steun voor onze bewoners

Kijk hier voor meer informatie