Wij zoeken jou

Manager expertisecentrum voor Korsakov locatie Lückerheide (2020.219)

  • Kerkrade
  • 36 uur per week

Binnen het expertisecentrum Lückerheide wonen mensen met een intensieve zorgvraag, die afhankelijk zijn van gespecialiseerde en (hoog-)complexe zorg. Tot aan de laatste dag staan de wensen en behoeften van onze bewoners centraal.   Persoonlijk welbevinden wordt dan ook gegarandeerd  door de regie zoveel mogelijk in eigen handen (van de bewoner en zijn/haar evt. wettelijke vertegenwoordiger)  te houden, maar door daarnaast ook de omgeving intensief te betrekken. 

We bieden binnen ons expertisecentrum met name zorg aan bewoners met:

 • (geronto)psychiatrie en dementie;
 • dementie in combinatie met complexe gedragsproblematiek;
 • syndroom van Korsakov;
 • dementie op jonge leeftijd;
 • ziekte van Parkinson.

MeanderGroep is één van de landelijke organisaties die een expertisecentrum voor Korsakov mag gaan ontwikkelen en inrichten; daartoe sluiten wij aan bij de landelijke ontwikkelingen die geïnitieerd zijn door VWS. Deze ontwikkeling en inrichting hiervan geven wij samen met onze ketenpartners vorm. Gelet op de reikwijdte van dit project zijn meerdere werkgroepen ingericht, die de verdere inbedding en samenwerking met onze ketenpartners in de regio gaan vormgeven.

De inrichting van het expertisecentrum voor Korsakov vindt plaats met landelijke partners en heeft een spin-off naar de regio en richt zich op de gebieden van specialistische zorg, kennisoverdracht, consulting en (wetenschappelijk) onderzoek. 

Het expertisecentrum voor Korsakov wordt ondergebracht binnen de afdeling Tulp. De huidige afdeling Tulp bestaat uit 2 teams en een woonvorm, die samen zorg bieden aan bewoners met het syndroom van Korsakov, al dan niet in combinatie met moeilijk hanteerbaar gedrag.

Klik hier voor meer informatie over locatie Lückerheide.


Wij vragen:

Voor het nieuw in te richten expertisecentrum voor Korsakov zijn wij op zoek naar een competente, ervaren zorgmanager met een afgeronde HBO- of WO-opleiding, met aantoonbare ervaring op gebied van verandermanagement in een complexe zorgomgeving. 

Je bent in staat om de vereiste veranderingen op gebied van zorg, regionale (keten)samenwerking, (wetenschappelijk) onderzoek en teamontwikkeling vorm te geven. Daarnaast ben je als integraal verantwoordelijke manager in staat om de financiële kaders te vertalen naar formatieplanning en beheer je de afdelingsbudgetten. Het ondersteunen en ontwikkelen van medewerkers in een nieuwe zorgomgeving zie je als uitdaging.

Je bent goed op de hoogte van ontwikkelingen in de branche/markt en maakt de juiste tactische en -operationele keuzes binnen de kaders/visie en het beleid van MeanderGroep. Je hebt oog voor bedrijfsprocessen en financiële resultaten en weet hoe je overeengekomen beleid vertaalt naar heldere werkprocessen.

Je bent samenwerkingsgericht, coachend, verbindend, enthousiasmerend en motiverend. Je bent innovatief, staat open voor ideeën en werkt samen met zowel interne als externe stakeholders. Je hebt een relevant netwerk opgebouwd binnen de zorg.

Als aanspreekpunt voor onze clusterdirecteur ben je een evenwichtige sparringpartner aangaande je eigen afdeling en geeft tevens input voor het Meander-beleid.

Wij bieden:

MeanderGroep staat bekend om haar ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Salarisinschaling is conform CAO VVT.  Het betreft een dienstverband voor de duur van 1 jaar, met de kans op een vast dienstverband na dat jaar. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Bij indiensttreding dien je een geldige VOG (verklaring omtrent gedrag) te kunnen overleggen of bereid te zijn deze aan te vragen. De kosten van de VOG worden vergoed door MeanderGroep.

Interesse?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met MeanderWerk, 045-5616130.

 • 1ste gesprek zal plaatsvinden op 18/8 
 • 2de gesprek zal plaatsvinden op  21/8 

Om te solliciteren klik op de knop "ik wil solliciteren".


Jij en Meander
Jij en Meander

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep