kwaliteitsplan 2019

Gewoon kwaliteit

Eigen regie

We gaan uit van eigen kracht en eigen leven en werken samen met mantelzorgers.

Gastvrijheid

We bieden sfeer en een thuisgevoel.

Gezien worden

We kennen het levensverhaal, de behoeftes en wensen, vreugde en zorgen.

Tijd

We zorgen dat er voldoende tijd is voor aandacht.

Vrijheid

We geven de ruimte binnen de context van verantwoorde zorg en veiligheid.

Creativiteit

We gaan op zoek naar creatieve oplossingen.

Activiteit

We zorgen voor een passende daginvulling.

Veiligheid

We vergroten het gevoel van veiligheid, met aandacht voor veilige en deskundige zorg.

Stabiliteit

We leveren overal dezelfde kwaliteit

Resultaten 2019 / klant

 • De Eigen Kracht-/ Meer Bewegen-aanpak is op elke locatie uitgerold en geborgd.
 • Palliatieve terminale zorg wordt geleverd op ‘hospice kwaliteit’.
 • Opname van klanten in het ziekenhuis wordt voorkomen.
 • Meer aandacht voor de bewoner door de inzet van zorgassistentes.

Stand 2018

Aantal klanten 649
NPS score
Leeftijdsopbouw
Zorgkaart Nederland 8.2

Resultaten 2019 / medewerker

 • Het verzuim is gemiddeld maximaal 5,5 %.
 • Zelforganisatie is bij alle teams m.b.v. team coaching ingevoerd en geborgd.
 • Slimme Hulpmiddelen worden bij elke klant en elke medewerker, waar dit meerwaarde heeft, ingezet. Dit in het kader van eigen kracht.

Stand 2018

Medewerkers tevredenheid 2.4
Vrijwilligers 506
Verzuim percentage 5.76%
Medewerkers t.o.v. klanten 0.73
In-, uit, en doorstroom
Samenstelling medewerkers in fte 444.27
 • Op elke locatie wordt zoveel mogelijk de buiten- en binnenwereld verbonden.
 • Het aantal vrijwilligers per locatie is stabiel.
 • In elke locatie zijn plekken beschikbaar gesteld voor maatschappelijke stages.

Resultaten 2019 / maatschappij

 • De bedbezetting is 99,5 %.
 • Alle managers zijn geschoold tot Green Belt.
 • Elke locatie beschikt over een tuin en / of terras, waardoor bewegen en buiten zijn wordt gestimuleerd.
Lerende organisatie
Ketensamenwerking
Hulpbronnen

Resultaten 2019 / bedrijfsvoering