kwaliteitsplan 2019

Gewoon kwaliteit

Eigen regie

We gaan uit van eigen kracht en eigen leven en werken samen met mantelzorgers.

Gastvrijheid

We bieden sfeer en een thuisgevoel.

Gezien worden

We kennen het levensverhaal, de behoeftes en wensen, vreugde en zorgen.

Tijd

We zorgen dat er voldoende tijd is voor aandacht.

Vrijheid

We geven de ruimte binnen de context van verantwoorde zorg en veiligheid.

Creativiteit

We gaan op zoek naar creatieve oplossingen.

Activiteit

We zorgen voor een passende daginvulling.

Veiligheid

We vergroten het gevoel van veiligheid, met aandacht voor veilige en deskundige zorg.

Stabiliteit

We leveren overal dezelfde kwaliteit

Resultaten 2019 / bewoner

 • Eigen regie en Eigen Kracht is uitgangspunt in de zorgverlening.
 • (Nieuwe) bewoners kunnen wonen en leven conform eigen wensen en behoeften.
 • Toegang tot het verpleeghuis in samenwerking met wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie.
 • De gemiddelde bewoner tevredenheid op Zorgkaart Nederland is minimaal 8.0.

Stand 2018

Aantal bewoners 521
NPS score
Leeftijdsopbouw
Zorgkaart Nederland 8.2

Resultaten 2019 / medewerker

 • Er wordt (verpleegkundig) leiderschap getoond.
 • Binnen teams vind integraal bewoner overleg plaats.
 • Teams maken gebruik van teamcoaching en handelen conform principes van zelfsturing.
 • De leerafdeling van Hambos is externe bekend als excellente en inspirerende leerplek voor aankomende zorgmedewerkers.

Stand 2018

Medewerkers tevredenheid 10.8
Vrijwilligers 393
Verzuim percentage 4.40%
Medewerkers t.o.v. bewoners 0.72
In-, uit, en doorstroom
Samenstelling medewerkers in fte 367.46
 • In samenwerking met het Werkgeversservicepunt Parkstad ( WSP) wordt de pilot “jobcarving” ingezet ter ondersteuning van de zorgmedewerkers.
 • Om te bevorderen dat jongeren affiniteit krijgen met ouderenzorg worden voor hen weekend- en avond werkzaamheden aangeboden.
 • Maatschappelijke organisaties in de omgeving van de verpleeghuizen zijn betrokken bij activiteiten van het verpleeghuis.

Resultaten 2019 / maatschappij

 • De besturingsfilosofie dient als uitgangspunt voor de PDCA systematiek.
 • Nieuwe variabelen zijn in de agenda’s van het overleg terug te zien.
 • We blijven koploper in verpleeghuiszorg binnen de regio voor wat betreft specifieke bewonercategorieën.
Lerende organisatie
Ketensamenwerking
Hulpbronnen

Resultaten 2019 / bedrijfsvoering