Jaarbeeld 2020

“In maart 2020 werden wij, net als de rest van Nederland en de wereld, geconfronteerd met de coronapandemie. Een periode waarin de wereld, maar vooral ook de zorg, op z’n kop stond. Nederland ging in lockdown. Op klanten, bewoners en medewerkers was de impact groot. Geen bezoek meer in het verpleeghuis. Mensen die aan onze zorgen waren toevertrouwd overleden aan COVID-19 terwijl nauwelijks bezoek mogelijk was en de zorg onder druk stond. Het ziekteverzuim steeg en zorg moest worden afgeschaald. Een crisisteam werd ingesteld en zowel intern als extern werd frequent overlegd om zo goed mogelijk op alle ontwikkelingen te kunnen inspelen. Beeldbellen werd de normaalste zaak van de wereld, evenals zorg op afstand, werken en vergaderen van thuis uit, het dragen van mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarbij was in het begin ook nog sprake van een schaarste vraagstuk van deze zo benodigde middelen.”


Teksten: Marco Heijnsdijk, Karin Burhenne en Carolien Beaujean. Fotografie: Anne Jannes en Marjo Konings.

“Maar was het alleen ellende? Nee. Tegelijk zagen we saamhorigheid als nooit tevoren. Collega’s die elkaar bijsprongen en onvermoeibaar en met grote creativiteit keken hoe de zorg door kan gaan. Gesprekken met collega’s en bewoners daarover raakten ons diep. Het waren verhalen over verlies, over adrenaline, over steeds maar weer doorgaan, want bewoners of klanten hebben je nodig. Mooie verhalen over verbinding. Het was heftig en de omstandigheden waren buitengewoon, maar we hebben er het beste van kunnen maken.”

“Tegelijkertijd kon een aantal zaken uit ons jaarplan en begroting 2020 geen of onvoldoende doorgang vinden. Als belangrijkste doelstelling in 2020 is de verrijkte strategie: “Leid je eigen leven” uitgewerkt. De strategie is vormgegeven door middel van de kernwaarden die Samen het acroniem MEANDER vormen: Met elkaar, Eigen Kracht, Aandacht, Nieuwsgierig, Deskundig, Eigen regie, Respect. Ook is een Vastgoed Visie opgesteld die de basis vormt voor een grootschalige vernieuwing van de woning van onze bewoners.”

“In dit jaarbeeld blikken we nog eens terug op een bewogen jaar. Een jaar dat we nooit meer hopen mee te maken.”

Jack Jansen en Michael Ehlen

Raad van bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg