Mijn goede voornemens voor 2019 niet behaald

Innovatie

Mijn goede voornemens voor 2019 niet behaald

Bram Smeets
Auteur Bram Smeets 16 januari 2020

In het begin van het nieuwe jaar kijk ik altijd terug naar het afgelopen jaar. Wat ging er goed, wat ging er minder? Welke van mijn goede voornemens heb ik wel of niet gerealiseerd? Zo had ik ook een aantal goede voornemens op het gebied van gezondheid. Ik wilde een beetje afvallen en meer bewegen. Voortvarend ging ik een maand met een stappenteller aan de slag. Maar het was druk en ik vergat mijn doelen. Met als eindresultaat… ik weeg nog meer dan vorig jaar.

Op mijn werk stel ik ook graag doelen. Begin 2019 kwam al gelijk een mooie uitdaging op mijn pad toen ik samen met collega Patrick Hermanns werd gevraagd namens Meander deel te nemen aan het project HogerOp Heerlerbaan. Dit is een samenwerking tussen Weller & IBA Parkstad. In dit project zijn 4 hoogbouwflats aan de Peter Schunckstraat in Heerlen opgeknapt. Ons werd gevraagd om 10 woningen uit te rusten met zorgtechnologie. Uit een eerder onderzoek uit 2016 onder bewoners bleek er behoefte aan technologie om bijvoorbeeld de parkeerplaats en galerij te kunnen observeren met behulp van camera's, evenals mogelijkheden om via de tablet domotica in de woning te kunnen besturen. Omdat het inmiddels 2019 was, moesten we die behoefte opnieuw valideren. En dat beeld was ineens wel anders.

Ophalen van wensen en behoefte bij bewoners

We zijn toen gestart met het plannen van sessies met klanten en medewerkers om te ontdekken waar zij behoefte aan hebben.  "Mijn grootste angst is dat me iets gebeurt en ik vervolgens weken in mijn flat lig voordat iemand mij vindt” sprak een van de bewoners. Een opmerking die me erg raakte. “Iedere ochtend maak ik het rolluik aan de galerij open en zet ik een bloempotje op de vensterbank. Als mijn buurvrouw dit bloempotje een dag niet ziet staan, komt ze binnen kijken"... sprak ze verder. Deze angst bleek bij een groot deel van de ondervraagden aanwezig. 

Mijn grootste angst is dat er iets gebeurt met mij en dat ik weken in mijn flat lig, sprak ze angstig.

Daarnaast hebben we gekeken naar behoeftes op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Naast persoonlijke doelen zoals afvallen en meer bewegen, kwam er veel technologie aan bod. Van suiker prikken zonder naald tot aan het monitoren van leefpatronen, gps alarm, val alarm, en het automatisch doorsturen van metingen naar de huisarts. Maar er was geen meerderheid voor één bepaalde soort zorgtechnologie. Zoveel mensen, zoveel wensen....

Met behulp van post-its zijn wenen in kaart gebracht

Met behulp van post-its zijn wensen in kaart gebracht


De oplossing
In dezelfde periode kwamen Patrick en ik in aanraking met het concept; virtuele thuiszorg. Virtuele thuiszorg is een ecosysteem waarbij het geestelijk en lichamelijk welzijn van gebruikers 24 uur per dag kan worden gemonitord. Het bestaat uit een aantal app's, digitale coaches en een groot scala aan oplossingen op het gebied van zorgtechnologie. Deze kunnen modulair worden ingezet, afhankelijk van de behoefte van de klant. Klik hier om een filmpje over virtuele thuiszorg te bekijken.

Op dat moment vielen alle puzzelstukjes in elkaar. De projectgroep was enthousiast over het idee en ook medewerkers en bewoners bleken heel enthousiast.

 Niet alleen kunnen we technologie inzetten die aansluit bij de behoefte van de klant, het helpt ons ook te experimenteren om technologie preventief in te zetten. Zo kunnen we mensen ondersteunen bij het bereiken van persoonlijke doelen op het gebied van leefpatronen. Daarnaast maken de app's het mogelijk om de sociale verbinding binnen de hoogbouwflats op een laagdrempelige manier een enorme boost te geven. En dat is wat bewoners willen.  

Aan de slag

Sindsdien zijn we druk bezig geweest met de voorbereiding van het project. Door het specifiek monitoren van leefpatronen is het mogelijk om het systeem in te zetten op preventie. Hierbij is de aanname dat het verbeteren van leefpatronen invloed heeft op welzijn en gezondheidsbeleving. We gaan in het project dan ook een aantal  coaches inzetten die klanten in het project kunnen begeleiden met de eigen doelen op het gebied van leefpatronen. In één van de flats is een modelwoning ingericht waar de technologie uit het concept gebruikt kan worden. Daarnaast heeft Vegro geholpen om de woning kosteloos in te richten met onder meer hulpmiddelen en een hoog/laag bed, nachtkastje en seniorenklok op de slaapkamer, waarbij alles er niet te klinisch en "zorgachtig" uitziet.

De slaapkamer van de modelwoning


In totaal gaan we dit bij 30 mensen uitproberen gedurende 1 jaar. Vijftien mensen die al zorg ontvangen van Meander en vijftien die nog geen zorg ontvangen. Over enkele weken gaan we "live" bij de eerste 15 deelnemers. We zijn dan ook bezig met de laatste puntjes van de voorbereiding. Zo was er afgelopen week een nieuwjaarsborrel in de modelwoning voor deelnemers en andere belanghebbenden.

De nieuwjaarsborrel in de modelwoning


Eerlijk gezegd vind ik het jammer dat ik niet in de flat woon en kan meedoen aan de pilot. Dan heb ik wellicht een grotere kans om mijn doelen te halen en daarmee mijn gezondheid te verbeteren. Een coach zou in ieder geval zeggen dat het een te gemakkelijk excuus is dat je te "druk" bent om met je eigen gezondheid bezig te zijn…

Auteur

Bram Smeets

Innovatie is zeg maar echt mijn ding. Opgeleid als verpleegkundige, inmiddels werkzaam als innovatie adviseur van het cluster Thuiszorg.