Paramedische Dienst: Psychologie

Bereikbaarheid en aangepaste werkwijze.


In verband met het coronavirus en het daarbij behorende besmettingsgevaar, is ook de dienstverlening van de Paramedische Dienst aangepast. Onze klanten zijn veelal mensen met een onderliggend ziektebeeld waardoor zij tot de risicogroepen behoren en veiligheid staat uiteraard boven alles.

Wat houdt dit voor u in?

De voor de klanten/bewoners meest noodzakelijke behandelingen zullen doorgang vinden op locatie. Uitstelbare zaken worden uitgesteld. Alle behandelaars zijn op afroep beschikbaar voor de locaties. 

Voor de psychologen geldt dat zij telefonisch bereikbaar en oproepbaar zijn, zowel voor  medewerkers als klanten en bewoners (zowel intramuraal als extramuraal). Getracht wordt de begeleiding zoveel mogelijk te continueren door middel van telefonische consultatie en/of beeldbellen. Op deze manier kan de behandeling gewoon voortgezet worden.  

secretariaat van de Paramedische Dienst via 045 - 546 74 80
Einde bericht dd 18 maart 2020

__________________________________________________________________________

Psychologische diagnostiek en behandeling op maat 

Er kunnen gebeurtenissen zijn in een mensenleven die zorgen dat u psychisch uit balans raakt. Of het gebeurt zonder aantoonbare reden. Komt u er zelf niet meer uit, dan kan de GZ-psycholoog u helpen met klachten van psychische, psychosociale of psychosomatische aard.

De psychologen hebben binnen de verpleeghuizen en woonzorgcentra van MeanderGroep extra expertise opgebouwd in de begeleiding van CVA-patiënten, ouderen met dementie, mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en gerontopsychiatrie. Daarnaast is het voor iedereen vanaf 18 jaar mogelijk om via een verwijzing van de huisarts de psycholoog in te schakelen voor een behandeltraject binnen de generalistische basis GGZ. Hierbij kunt u denken aan een behandeling van angst en stemmingsklachten. 

Contact

Voor een eerste afspraak of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Paramedische Dienst via 045 - 546 74 80. De psycholoog neemt contact met u op voor verdere afspraken.

Folder

Hier kunt u onze folder downloaden.

Generalistische basis GGZ

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699